Tin mới

MTTQ huyện Nguyên Bình đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) -Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng được triển khai sâu rộng, thiết thực. Hiệu quả và sức lan tỏa của CVĐ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên tạo đồng thuận ở cơ sở

Bắc Kạn: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6

 Đường xóm Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình (Nguyên Bình) được bê tông hóa

Hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng CVĐ và các phong trào thi đua yêu nước tại các khu dân cư. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện CVĐ, bám sát định hướng chỉ đạo của tỉnh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát động và tổ chức cho hộ dân, khu dân cư đăng ký các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

Để tạo được hiệu ứng và sức lan tỏa trong thực hiện CVĐ, Ủy ban MTTQ huyện lồng ghép với phong trào “Nguyên Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”. Vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt “8 việc xã, 8 việc xóm, 8 việc hộ gia đình”..., thường xuyên tuyên truyền lồng ghép với các hội nghị, giao ban, sinh hoạt khu dân cư; từ năm 2016 đến nay, huyện tổ chức 1.050 cuộc tuyên truyền cho 52.500 lượt người.

Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Đến nay cả huyện có 150 mô hình phát triển kinh tế gia đình như: trồng trúc sào, sản xuất miến dong, trồng rau sạch, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng thuốc lá... Mỗi năm huyện giảm từ 2 - 5% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 51,58% xuống còn 40,56%.

Cùng với việc vận động phát triển kinh tế, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã vận động nhân dân hiến 18.738 m2 đất, đóng góp trên 4 tỷ đồng, 80.267 ngày công lao động làm nhà văn hóa xóm, đường xóm; vận động Quỹ "Xây dựng nông thôn mới" trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ cho xã Minh Tâm, Minh Thanh (cũ) thực hiện các hạng mục về đích nông thôn mới; hỗ trợ xóm Hoài Khao, xã Quang Thành xây dựng làng du lịch cộng đồng; đến nay cơ bản các xã đều đạt từ 7 - 9 tiêu chí nông thôn mới trở lên.

Xóm Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình là khu dân cư thực hiện hiệu quả các nội dung của CVĐ. Chị Lý Mùi Nhậy, Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm cho biết: Thực hiện CVĐ, từ năm 2015 đến nay, xóm đã vận động bà con đóng góp trên 200 triệu đồng, 960 ngày công lao động làm đường bê tông dài gần 2.000 m.

Thực hiện nếp sống văn minh, duy trì và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương, Ủy ban MTTQ huyện hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Áp dụng các nội dung CVĐ gắn với thực hiện các hương ước, quy ước của khu dân cư, từ đó người dân nhiệt tình hưởng ứng và thực hiện hiệu quả.

Công tác phối hợp bình xét các danh hiệu văn hóa có chất lượng; tỷ lệ các danh hiệu văn hóa hằng năm đều tăng. Năm 2019, toàn huyện có 84,2% số hộ gia đình, 76,19% số xóm, tổ dân phố, 95% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; 87,57% khu dân cư có nhà văn hóa, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Xác định bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Trong 4 năm, đã  vận động được 410 hộ dân di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. MTTQ các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục hăng hái thi đua thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, buôn bán người...

Qua đó đã tổ chức 178 cuộc với trên 10.000 lượt người tham gia; vận động trên 95% hộ cam kết thực hiện bảo đảm an ninh trật tự, chấp hành an toàn giao thông; phối hợp phát động 82 cuộc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nhân dân cung cấp trên 500 tin tố giác tội phạm...

Vũ Tiệp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản