Tin mới

MTTQ huyện Tiên Du tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

(Mặt trận) -Đẩy mạnh tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

MTTQ Yên Bình phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc

TP.Tân An: Chung tay chăm lo cho người nghèo

Đồng Nai: Chi hội '5 không, 3 sạch' xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Trần Quang Ngân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tiên Du cho biết: “Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Ủy ban MTTQ huyện chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên góp ý thường xuyên, định kỳ và đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau với các cấp ủy đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong đó, chủ động lựa chọn các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân để tổ chức giám sát, tạo đồng thuận xã hội”.

Từ đầu năm 2021 đến nay, MTTQ huyện chủ trì thực hiện 4 đợt  giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; việc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, các quyết định giải quyết, khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hoạt động giám sát của MTTQ cấp xã được chú trọng, hằng năm chủ trì thực hiện từ 1 đến 2 cuộc giám sát. Thông qua giám sát, các kiến nghị của MTTQ các cấp trong huyện được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Chi cho biết: “Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường hoạt động giám sát đối với những chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền về phát triển kinh tế - xã hội. MTTQ xã tổ chức 4 cuộc giám sát về công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 3 công trình đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn. Qua giám sát, nhiều đề xuất, kiến nghị của Ủy ban MTTQ xã, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được các đơn vị, chủ đầu tư tiếp thu, khắc phục kịp thời, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ xã, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền”.

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với các cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết. Công tác phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND và các đơn vị liên quan trong các hoạt động ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt là trong việc tổ chức tiếp xúc cử tri với ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân để phản ánh với các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận xã hội. Từ đầu năm đến nay, MTTQ huyện phối hợp tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri với ĐBQH có gần 350 cử tri tham gia với 12 ý kiến, kiến nghị; phối hợp tổ chức 63 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp có hơn 4.700 cử tri tham gia với 207 ý kiến, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được MTTQ các cấp trong huyện tổng hợp, phản ánh đến các cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết đảm bảo đúng quy định.

MTTQ huyện phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực xây dựng khối đại đoàn kết, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở chủ động phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực tham gia phát triển kinh tế, chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; tham gia hiệu quả các phong trào xây dựng Nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giữ vững an ninh trật tự,… góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Những hoạt động thiết thực của Ủy ban MTTQ huyện Tiên Du góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phát huy quyền làm chủ và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Theo Phương Mai - Báo Bắc Ninh

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản