Tin mới

Người Bắc Giang xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) - Một trong những nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở tỉnh Bắc Giang thời gian qua đó là Mặt trận chung tay cùng chính quyền huy động nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ phong trào xây dựng NTM, đời sống người dân đã có những thay đổi đáng kể, nhiều địa phương từng bước vươn lên thoát nghèo.

MTTQ TP Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới

Những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Tè: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Chính quyền địa phương đi tham quan mô hình trồng dưa lưới của HTX rau sạch trên địa bàn huyện Yên Dũng. 

Kinh nghiệm từ thực tiễn

Với đặc thù là địa phương có điều kiện phát triển kinh tế cao, có bề dày truyền thống phát triển từ lâu đời, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng đã đưa ra những mô hình phát triển kinh tế hợp lý; đồng thời xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Chia sẻ thành công trong quá trình xây dựng NTM tại địa phương, ông Vũ Trí Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Lãng Sơn cho biết, từ thực tế triển khai chương trình, chúng tôi nhận thấy phát huy dân chủ, tích cực tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay chính là “chìa khóa” để địa phương hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Khi triển khai, chúng tôi luôn coi việc xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cấp uỷ, chính quyền, MTTQ đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quá trình thực hiện, người dân vừa là chủ thể vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả.

Vì vậy, mọi hoạt động xây dựng NTM phải dựa trên cơ sở, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ của nhân dân, phát huy cao nhất trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia xây dựng NTM. Việc sử dụng nguồn lực vào các công trình công cộng phải được người dân bàn bạc dân chủ và thống nhất, có giám sát cộng đồng, đảm bảo công khai, minh bạch.

“Đặc biệt, khi bắt tay vào xây dựng xã NTM nâng cao, Đảng ủy, HĐND, UBND xã và Ban quản lý chương trình của xã Lãng Sơn đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền để mỗi người dân hiểu, thấy rõ trách nhiệm của mình trong hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra. Nhiều hoạt động thiết thực gắn với xây dựng NTM được thực hiện, nhận thức của cán bộ, nhân dân có chuyển biến rõ rệt. Những việc làm đó đã góp phần đưa Lãng Sơn trở thành một trong những địa phương được công nhận xã NTM nâng cao”, ông Vũ Trí Văn chia sẻ.

Với mục tiêu đưa huyện Yên Dũng đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021, hiện nay nhiều xã trong huyện cũng đang gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Để thực hiện hóa được mục tiêu này, hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã bắt tay, ưu tiên những việc cần làm trước.

Ông Trần Văn Dương, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Dũng cho biết, dự kiến huyện sẽ được công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2021. Bằng sự tập trung, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; sự chủ động tích cực vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia được hoàn thành, 16/16 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, các công trình được xây dựng mới khang trang, hiện đại. Đường giao thông tại các xã được cứng hóa, 100% nhà văn hóa, khu thể thao, điểm sinh hoạt văn hóa của thôn, xã đều đạt tiêu chuẩn theo quy định. Nhờ có sự chung tay, góp sức của bà con nhân dân mà bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện thay đổi rõ nét, thu nhập bình quân đầu người tại các xã năm 2020 đạt 43,43 triệu đồng/người/năm, đảm bảo các xã đều trên chuẩn.

Không chỉ huyện Yên Dũng mà những ngày này bà con nhân dân huyện Hiệp Hòa cũng gấp rút hoàn thiện các tiêu chí còn dang dở. Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Hòa ban hành Chỉ thị 07-CT/HU về đẩy mạnh xây dựng NTM, lấy địa bàn thôn là đơn vị triển khai với phương châm “Từ đồng về nhà, từ nhà ra thôn, từ thôn lên xã”.

Xác định phát triển sản xuất là gốc, nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu nhằm phát huy nội lực, vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, huyện đề ra 16 tiêu chí xây dựng thôn NTM. Nhờ đó, phong trào xây dựng thôn NTM ở huyện ngày càng lan rộng, thôn nọ học tập thôn kia, đến nay toàn huyện có 94 thôn đạt NTM theo bộ tiêu chí của huyện đề ra.

Nhân rộng mô hình, nâng cao tiêu chí

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, một số địa phương đã linh hoạt, đổi mới cách thức thực hiện để từ đó tạo đà xây dựng xã NTM. Cũng từ hình thành thôn NTM, tỉnh đã xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và thôn NTM kiểu mẫu nâng cao.

Ông Dương Thanh Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bắc Giang cho biết, quá trình thực hiện thôn NTM đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; phát huy, khơi dậy sự sáng tạo, nhiệt tình của đội ngũ lãnh đạo thôn và cộng đồng.

Nhờ làm tốt và đưa ra những cách làm hợp lý mà diện mạo, cảnh quan ở các thôn có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là các tuyến đường giao thông, khu vực trung tâm các thôn đảm bảo xanh - sạch - đẹp. Với những địa phương chưa hoàn thiện các tiêu chí thì tiếp tục hoàn thiện tiếp. Đối với những địa phương đã hoàn thành các tiêu chí rồi thì tiếp tục xây dựng NTM nâng cao.

Không chỉ các cấp chính quyền mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trịnh Hữu Bàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cho biết, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 127 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 69% tổng số xã; 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thôn NTM kiểu mẫu được nhân rộng với 72 thôn. Việc làm này đã khẳng định tính phù hợp của việc xây dựng NTM  bền vững đang được thực hiện tại chính quyền cơ sở. Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM cũng được triển khai ở tất các các đơn vị hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM một cách nề nếp, bài bản.

“Xây dựng NTM đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và người dân đồng tình hưởng ứng. Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn không ngừng tăng lên, nhiều vùng quê đã trở thành nơi đáng sống. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và hoạt động có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững. Hạ tầng kinh tế xã hội trong nông nghiệp, nông thôn được quan tâm, đầu tư một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của cư dân khu vực nông thôn”, ông Bàn chia sẻ.

Với cách làm khoa học, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở đã khiến cho diện mạo của một  vùng nông thôn rộng lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từng bước được thay da đổi thịt,  làm thay đổi căn bản cuộc sống của bà con nơi đây.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản