Tin mới

Nhân rộng các mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Năm 2021, Mặt trận các cấp TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Bằng việc tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, mô hình điểm, Mặt trận các cấp đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và nội lực trong cộng đồng dân cư, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Cán bộ, nhân dân tổ dân phố 5, phường Hải Thành tổ chức ký cam kết xây dựng mô hình mới “KDC bảo vệ tài nguyên, môi trường biển”.

Nét mới của Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới trong triển khai thực hiện các CVĐ năm 2021 là đã gắn việc xây dựng NTM, ĐTVM với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chương trình hành động của Thành ủy về “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, trong đó, tập trung xây dựng mới, duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình điểm.

Ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới cho hay: “Để đưa CVĐ đi vào cuộc sống, Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới đã hiệp thương với các tổ chức đoàn thể, tổ chức thành viên để phân công nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện.

Trong năm, Mặt trận các cấp trên địa bàn Đồng Hới đã xây dựng mới 55 mô hình, duy trì và nhân rộng 26 mô hình điểm”. Các mô hình mới tiêu biểu, phát huy hiệu quả ở khu dân cư (KDC) như: “KDC kiểu mẫu”, “Loa phường”, “Zalo kết nối người dân”, “KDC không pháo nổ”, “KDC bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Lề đường xanh trong KDC”, “KDC bảo vệ tài nguyên, môi trường biển”, “KDC tham gia xây dựng tuyến phố văn minh”...

Có mặt tại lễ ký cam kết xây dựng mô hình mới “KDC bảo vệ tài nguyên, môi trường biển” tại tổ dân phố 5, phường Hải Thành, chúng tôi cảm nhận được sự háo hức, đồng lòng hưởng ứng tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng mô hình của cán bộ và nhân dân. Nhận thức sâu sắc lợi ích thiết thực của việc triển khai xây dựng mô hình đối với xây dựng NTM, ĐTVM, người dân nơi đây đã cam kết luôn đồng thuận, tự giác, chung tay thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Qua tìm hiểu thực tế, được biết, mô hình “KDC kiểu mẫu” được triển khai tại 15/15 xã, phường và đến nay đã được nhân rộng thành 19 mô hình. Mô hình “loa phường” và “Zalo kết nối người dân” được Mặt trận các xã, phường tích cực hưởng ứng. Đến nay, 100% xã, phường, 100% KDC trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện, thu hút gần 65% người dân tham gia kết nối và truy cập.

Thông qua 2 mô hình này, Mặt trận các xã, phường và Ban công tác Mặt trận ở các KDC đã cung cấp thường xuyên, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thông tin về diễn biến tình hình và công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến người dân.

Nói về hiệu quả của việc duy trì và nhận rộng các mô hình điểm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Đồng Hới Trần Thanh Sơn cho hay: “Đến nay, mô hình “Đường hoa, điểm hoa trong KDC” đã nhân rộng thêm gần 10km đường hoa và trên 1.000m2 điểm hoa, tường hoa bích họa. Mô hình “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp” được triển khai, duy trì ở 100% KDC trên địa bàn thành phố.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân đã nêu cao ý thức tự giác trong thực hiện mô hình và lấy ngày chủ nhật tuần thứ 2 hàng tháng làm thông lệ để ra quân làm vệ sinh môi trường.  Các mô hình: “Camera giám sát an ninh trật tự”, “Đường cờ”, “KDC đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Nói không với ma túy”... được duy trì nền nếp và phát huy hiệu quả tại các KDC”.

Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM”, Mặt trận các cấp TP. Đồng Hới đã tích cực vận động nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Qua tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM của thành phố, xã đạt chuẩn xây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao, đã có 23.155 hộ dân tham gia ý kiến, đạt 68,3%. Qua đó, đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân; nhân dân thể hiện sự hài lòng với kết quả xây dựng NTM trên địa bàn. Cụ thể: NTM của thành phố đạt tỷ lệ 96,6%, NTM kiểu mẫu tại xã Bảo Ninh đạt 92%, NTM nâng cao tại xã Quang Phú đạt 100%.

Có thể khẳng định rằng, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM” trên địa bàn TP. Đồng Hới ngày càng tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, thực sự phát huy vai trò tập hợp quần chúng của Mặt trận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ, tiềm năng thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư.  

H.Chi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản