Tin mới

Ninh Thuận: Lan tỏa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) - Từ đồng bằng đến những vùng miền núi xa xôi, cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, từ đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự chủ của Nhân dân trong nỗ lực hoàn thành các mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương.

MTTQ các cấp huyện Bến Lức đẩy mạnh các cuộc vận đông, các phong trào thi đua yêu nước

Châu Thành: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Hướng tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Diện mạo nông thôn mới làng chăm Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

Dấu ấn từ một cuộc vận động

Được triển khai từ cuối năm 2015 trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, những năm qua, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện với 5 nội dung trọng tâm, gồm: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân, tương ái”; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội.

Bà Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: CVĐ được Mặt trận các cấp triển khai đồng bộ và lồng ghép hài hòa với các CVĐ, phong trào thi đua khác ở cơ sở, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp để hoàn thành mục tiêu trong xây dựng NTM. Trên cơ sở đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và vai trò CVĐ, từ đó giúp Nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm và tầm quan trọng của bản thân đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại. Trong hơn 5 năm qua, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến gần 26,7 nghìn m2 đất để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh; xây dựng 768 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với số tiền trên 28 tỷ đồng; vận động trồng 50 nghìn cây xanh ở khu dân cư, đường làng; vận động các nguồn lực xã hội xây dựng 387 cổng thôn, khu phố, xây dựng 259/397 khu dân cư có nhà văn hóa... qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân cũng như thay đổi diện mạo địa phương thên phần khang trang, hiện đại. Những kết quả đạt được đã phản ánh cụ thể, sinh động dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết của tỉnh nhà.

Đa dạng cách làm, mô hình đạt hiệu quả

Nhân dân xã Phước Thuận (Ninh Phước) triển khai hiệu quả mô hình tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. 

Từ thực tế cho thấy, các nội dung mà CVĐ hướng đến đều có sức tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực của đời sống như: Văn hóa, giáo dục, y tế, kinh tế, an ninh trật tự... Trên từng phương diện khác nhau, MTTQ các cấp lại có những cách làm, mô hình mới được triển khai, phù hợp với thực tế, từ đó thúc đẩy nhanh tiến trình hoàn thành cũng như nâng cao 19 tiêu chí trong xây dựng NTM.

Điển hình với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã xây dựng 16 mô hình điểm “Xã lành mạnh, thôn an toàn về an ninh trật tư và an toàn giao thông”, 5 mô hình “Xứ đạo bình yên”, “Vùng đồng bào Công giáo an toàn về an ninh trật tự”, 168 tộc họ trong đồng bào Chăm thực hiện mô hình “Tộc họ tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông”, mô hình “Camera an ninh ở khu dân cư”. Về giáo dục đã triển khai mô hình khuyến học, khuyến tài với 402 khu dân cư có xây dựng Quỹ Khuyến học, 219 gia đình, dòng tộc hiếu học. Trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng đã hỗ trợ hơn 4,1 tỷ đồng cho hộ nghèo vay không lấy lãi, hỗ trợ 1.000 con bò giống cho hộ nghèo, nhận đỡ đầu hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất cho gần 1.100 hộ nghèo huyện Ninh Phước và Bác Ái, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng 7.236 ha mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, chương trình tưới nước tiết kiệm 348 ha, chuyển đổi 1.583 ha đất kém phát triển sang trồng cây khác...

Điểm nhấn nổi bật trong CVĐ không thể không nhắc đến, đó là những thay đổi tích cực về diện mạo, mỹ quan ở vùng nông thôn thông qua các mô hình về bảo vệ môi trường. Hiện nay, Mặt trận các cấp đã triển khai 69 mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh và nhận được sự ủng hộ tích cực của Nhân dân. Trong đó, Nhân dân đóng vai trò chủ thể trong xây dựng và duy trì cảnh quan môi trường, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên; tham gia trồng cây xanh, đường hoa, trường học; tham gia thu gom rác thải đúng nơi quy định, không xả thải nước ô nhiễm ra môi trường.

Từ thực tế trên có thể khẳng định, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là phong trào mang tính toàn dân, toàn diện, tác động sâu sắc đến đời sống, kinh tế - xã hội, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của cộng đồng để cùng thực hiện. Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp Mặt trận trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong xây dựng NTM; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền tạo nhận thức đúng đắn trong cán bộ, đảng viên, lực lượng cốt cán và Nhân dân trong triển khai thực hiện CVĐ gắn với phong trào thi đua chung sức, chung lòng xây dựng NTM; chú ý kết hợp hài hòa giữa việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với xã hội, phát triển sản xuất với việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện tốt các chính sách xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản