Tin mới

Nông thôn mới Quảng Ninh: Hành trình năm 2022

(Mặt trận) - Năm 2022 là năm quan trọng đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ từ "lượng" sang "chất" của chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn 2021-2025. Do đó, Quảng Ninh đã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng, cùng những giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nông Cống phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn: Không ngừng đổi mới, sáng tạo

MTTQ các cấp tỉnh Điện Biên tạo đồng thuận ở cơ sở

 

Những mục tiêu cụ thể

Triển khai chương trình xây dựng NTM, năm 2022, Quảng Ninh sẽ lồng ghép nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; nâng cao chất lượng chương trình NTM bằng việc nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí theo các bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; hướng mạnh việc sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung theo chuỗi giá trị; xây dựng nhãn hiệu, bảo đảm quy mô, tính chuyên nghiệp để khẳng định thương hiệu OCOP Quảng Ninh.

Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy tính năng động của người dân, tỉnh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 trong năm 2022.

Cùng với tỉnh, các địa phương đã đặt ra những mục tiêu cụ thể. Trong đó, TP Hạ Long phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; các huyện Vân Đồn, Ba Chẽ, Bình Liêu đạt chuẩn NTM; các huyện Tiên Yên, Đầm Hà đạt chuẩn NTM nâng cao. Khi đó Quảng Ninh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước có huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bên cạnh đó, các huyện Hải Hà, Cô Tô sẽ tiếp tục nâng chất tiêu chí đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025. Các địa phương: Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên nâng chất tiêu chí đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Toàn tỉnh cũng phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số các xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn là 51/98 xã, bằng 52% số xã. Đồng thời, có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu bằng 25,5% số xã. Tất cả các xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2010-2021 sẽ tiếp tục thực hiện nâng chất tiêu chí, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân là tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM, tỉnh đã đặt ra mục tiêu đưa thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2022 đạt ≥ 56 triệu đồng/người. Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 0,11% (giảm 411 hộ).

Đồng bộ các giải pháp

Vùng trồng cam xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả mang lại hiệu quả cao về kinh tế. 

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh cũng ban hành các bộ tiêu chí mới để thực hiện. Trên cơ sở đó, toàn tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ các tiêu chí huyện NTM, huyện NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao và thôn, vườn, hộ, xã đạt chuẩn NTM.

Thực hiện hiệu quả một trong 3 đột phá chiến lược, tỉnh sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn đầu tư trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các dự án, công trình hạ tầng nông thôn thực sự cần thiết, cấp bách, công trình về giáo dục, văn hóa, giao thông chiến lược kết nối liên vùng, liên xã phục vụ đời sống của nhân dân để hoàn thiện hạ tầng KT-XH vùng nông thôn theo chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Tập trung hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; nâng cấp về cơ sở hạ tầng cho trạm y tế xã; xây dựng hệ thống chợ nông thôn theo quy hoạch trên cơ sở nhu cầu thực tế của người dân.

Nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển KT-XH, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, hiện đại, gắn với nhiệm vụ xây dựng NTM và đô thị hóa. Đối với lĩnh vực trồng trọt, Quảng Ninh sẽ quan tâm đổi mới cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế của từng tiểu vùng để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao, gắn với củng cố chương trình OCOP. Từng bước tái cơ cấu ngành chăn nuôi, phát triển chăn nuôi phù hợp với nền kinh tế thị trường, đáp ứng cơ bản các loại thực phẩm thiết yếu, tiến tới xuất khẩu sản phẩm có tiềm năng...

Xác định OCOP là chương trình kinh tế nông thôn quan trọng trong xây dựng NTM, Quảng Ninh sẽ lập, phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án OCOP giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ chương trình của tỉnh; phát triển thêm ít nhất 50 sản phẩm mới theo chu trình OCOP chuẩn; công nhận thêm 30-40 sản phẩm đạt từ 3 đến 4 sao, trong đó ít nhất có 1-2 sản phẩm đạt 5 sao đề xuất dự thi đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia... đảm bảo 85-90% sản phẩm được dán tem điện tử, hoặc có mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản