Tin mới

Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

(Mặt trận) -Thực hiện lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 Lan tỏa niềm vui đến người dân dưới những mái nhà đại đoàn kết.

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân

Thời gian qua, công tác nắm bắt tình hình nhân dân trong hệ thống Mặt trận các cấp từng bước đi vào nề nếp. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên thu thập, tổng hợp và phản ánh đến lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ. Theo đó, thông qua các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phản ánh của các tổ chức thành viên, tiếp công dân Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổng hợp, phản ảnh bằng văn bản đến cấp ủy, chính quyền được 282 văn bản trong 9 tháng. Các ý kiến, kiến nghị được cấp ủy, chính quyền tiếp thu, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện và có thông báo kết quả thực hiện.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Ôn - Nguyễn Văn Đạt, MTTQ đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh, huyện được 58 ý kiến. Nội dung chủ yếu kiến nghị việc thu tiền điện hàng tháng, dọn dẹp các tuyến kênh nội đồng, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản cho nông dân, việc sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án VLAP cho nhân dân…

Phát huy hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, lắng nghe nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như phản ánh của nhân dân, trong 9 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã tiếp 177 lượt công dân, nhận 87 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Theo đó, đã chuyển ngành chức năng xem xét giải quyết 59 đơn; đã giải quyết, trả lời 58 đơn thư. Đồng thời, tổ hòa giải cơ sở đã đưa ra hòa giải 503/503 vụ, hòa giải thành đạt 87,45%. Công tác hòa giải đã góp phần hàn gắn tình làng, nghĩa xóm, khôi phục lợi ích chính đáng cho nhân dân trị giá ước tính trên 407 triệu đồng.

Bên cạnh đó, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn phát huy vai trò, kịp thời giúp chính quyền cơ sở giải quyết, khắc phục những hạn chế, tạo đồng thuận trong nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở. Toàn tỉnh có 107 ban thanh tra nhân dân với 1.004 thành viên đã thực hiện được 217 cuộc giám sát. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục thực hiện giám sát với các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn, đã thực hiện được 205 công trình với 345 cuộc. Qua giám sát hầu hết các công trình thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thành lập các nhóm Zalo từ tỉnh đến cơ sở với trên 800 người tham gia thuận lợi cho việc tuyên truyền, cung cấp thông tin được nhanh chóng; trang thông tin điện tử của MTTQ tỉnh tiếp tục được phát huy. Từ đó, kịp thời nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội phản ảnh cấp ủy, chính quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Chăm lo cho dân

Thực hiện tốt việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân với Đảng, chính quyền là động lực mạnh mẽ khơi dậy niềm tin, sự đồng thuận hưởng ứng của nhân dân trong toàn xã hội. Song song đó, mặt trận các cấp luôn quan tâm thực hiện các hoạt động vì người nghèo, công tác an sinh xã hội; góp phần san sẻ, chăm lo tốt hơn cuộc sống người dân, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến hết ngày 30/9, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp trong tỉnh thu được hơn 81 tỷ đồng, đạt 282,84% chỉ tiêu.

Từ các nguồn vận động được, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng mới 1.716 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 85,7 tỷ đồng; sửa chữa 47 căn nhà với số tiền 780 triệu đồng. Trong căn nhà đại đoàn kết nghĩa tình vừa được bàn giao, ông Ngô Văn Tám (Phường 8 - TP Vĩnh Long) bày tỏ rằng niềm vui “an cư lạc nghiệp” sẽ góp phần tạo niềm tin, động lực cho gia đình vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên còn vận động nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng NTM, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả đã được nhân rộng ở các địa phương như: nông dân giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long - Lê Hồng Đào, những tháng cuối năm, MTTQ tiếp tục vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội năm 2022, đẩy nhanh tiến độ bàn giao và thanh quyết toán nhà đại đoàn kết hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tỉnh phân bổ. Bên cạnh đó, kịp thời tổng hợp, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân phản ánh cấp ủy, chính quyền cùng cấp; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn; công tác tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở…

MTTQ đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo với những hoạt động thiết thực, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu hỗ trợ xây dựng mới 1.573 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

TUYẾT NGA

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản