Tin mới
Vĩnh Long: Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân
Vĩnh Long: Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân
(Mặt trận) -Nhìn lại kết quả công tác Mặt trận năm qua với những con số “biết nói”, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Long đã để lại những dấu ấn đậm nét ở nhiều mặt hoạt động. Qua đó, tiếp tục nâng cao vai trò,...
An Giang: Phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân
An Giang: Phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân
(Mặt trận) -Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh An Giang đã đẩy mạnh thực...
Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân
(Mặt trận) -Thực hiện lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm”, MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân...
Phát huy dân chủ ở cơ sở ở Bình Sơn
Phát huy dân chủ ở cơ sở ở Bình Sơn
(Mặt trận) -Thời gian qua, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó, tạo được sự đồng thuận, phát huy nội lực trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ...
Quảng Ngãi: Phát huy dân chủ ở cơ sở
Quảng Ngãi: Phát huy dân chủ ở cơ sở
(Mặt trận) -Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung chỉ đạo và vận động thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (DCCS). Qua đó phát huy tính năng động,...
Vai trò Mặt trận trong phát huy dân chủ ở cơ sở
Vai trò Mặt trận trong phát huy dân chủ ở cơ sở
(Mặt trận) - Càng ngày, dân chủ ở cơ sở càng được phát huy và coi trọng… Chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát được thực thi có hiệu quả trong mọi hoạt động của đời sống xã hội....
Phát huy dân chủ để chọn người tài, đức
Phát huy dân chủ để chọn người tài, đức
(Mặt trận) -Từ ngày 21-3 đến ngày 9-4-2001, Ủy ban MTTQVN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ phối hợp UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản