Tin mới

Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân ở huyện Ngọc Lặc

(Mặt trận) -Thời gian qua, việc phát huy quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở được các cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xác định là “chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân nhằm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Dựa vào sức dân xây dựng nông thôn mới

Khơi dậy sức dân trong xây dựng những vùng quê đáng sống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tư Nghĩa hướng mạnh về cơ sở

 Mô hình trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao tại thị trấn Ngọc Lặc.

Những con đường liên thôn trong xã Quang Trung nay đã đổi khác, rộng hơn, khang trang hơn, ô tô đã có thể đi lại dễ dàng. Những vùng cây ăn quả của xã hình thành vùng sản xuất hàng hóa... Đây là kết quả từ việc thực hiện tốt QCDC. Đồng chí Phạm Tuấn Anh, bí thư đảng ủy xã, cho biết: Quang Trung là xã có nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất, thu hút các công ty, doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh vực nông sản, kinh doanh dịch vụ. Để tạo môi trường thông thoáng cho doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất, đảng ủy xã xác định phải nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong mọi việc; đổi mới phong cách, tư tưởng, thái độ phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng cơ sở hạ tầng...

Trong phát triển kinh tế, đảng bộ xã đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Nổi bật là mô hình trồng cây ăn quả, chủ lực là cây mít với diện tích khoảng 7 ha. Các hộ dân trong thôn cũng đang thực hiện phong trào cải tạo vườn tạp, mỗi hộ trồng ít nhất 100 cây mít để cùng với dự án trồng cây ăn quả của xã hình thành vùng sản xuất hàng hóa, tiến tới mở rộng diện tích lên 20 ha kết hợp với xây dựng khu du lịch sinh thái. Về cơ sở hạ tầng, xã Quang Trung đang tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, nhà văn hóa, các khuôn viên... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thúc đẩy sản xuất phát triển, sớm hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Qua tìm hiểu tại xã Quang Trung có thể nhận thấy, một trong những yếu tố quan trọng để xã thực hiện thành công NTM chính là cấp ủy, chính quyền địa phương đã coi trọng, thực hiện tốt QCDC ở cơ sở theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Trong quá trình triển khai thực hiện, đảng ủy, chính quyền xã đã chủ động công khai chủ trương, kế hoạch để cán bộ và Nhân dân được biết. Từ đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, tính chủ động, tích cực của Nhân dân. Nhờ vậy đã tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân. Hiện xã đã hoàn thành 7/14 tiêu chí xã NTM nâng cao, phấn đấu năm 2024 đạt xã NTM nâng cao.

Xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là “chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Ngọc Lặc đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tập trung chỉ đạo triển khai việc thực hiện QCDC đến các xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn huyện.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng và thực hiện QCDC thông qua việc phối hợp thông tin kịp thời đến các tầng lớp Nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án, công trình đầu tư, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng..., tham gia công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp xã hoạt động theo quy định.

Thời gian qua, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở trên địa bàn huyện Ngọc Lặc được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh. Ngoài việc công khai những chủ trương, chính sách, thông báo cho mọi người dân nắm vững để thực hiện và giám sát, các cấp ủy, chính quyền trong huyện còn quan tâm thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 21/21 xã, thị trấn thực hiện mô hình “một cửa”, một cửa liên thông; đảm bảo các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi, tránh phiền hà cho Nhân dân.

Trong 5 năm (2016-2021), toàn huyện đã tiếp 1.883 lượt công dân; tiếp nhận 339 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, việc thực hiện QCDC đã làm chuyển biến phong cách lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; ngăn ngừa các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân, sách nhiễu Nhân dân và yếu kém trong quản lý...

Việc triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong thời gian qua đã góp phần giúp huyện Ngọc Lặc hoàn thành tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa bảo đảm sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

Hoài Linh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản