Ba Bể phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở
Ba Bể phát huy Quy chế dân chủ ở cơ sở
(Mặt trận) -Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó củng cố niềm tin, tạo sự...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản