Tin mới

Phong trào “Đi bầu đủ, đi bầu đúng” ở vùng cao Yên Bái

(Mặt trận) - Cùng với các địa phương khác trong cả nước, ở vùng cao Yên Bái cũng tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra đạt kết quả cao nhất. Phong trào “đi bầu đủ, đi bầu sớm” được triển khai, các tổ tuyên truyền tích cực bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình và vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Sáng tạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Chư Pưh (Gia Lai): Nhiều sáng tạo trong phát huy khối đại đoàn kết ở cơ sở

Chiềng Vàng sáng, xanh, sạch đẹp

Cử tri nghiên cứu về những người ứng cử (Ảnh: Báo Yên Bái). 

Ngay khi có chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên đã thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã và các tiểu ban phục vụ. Các thành viên của Ủy ban bầu cử huyện đến các xã, thị trấn tuyên truyền vận động cử tri thực hiện huy quyền, nghĩa vụ của mình. Nêu cao tinh thần tự giác, chủ động sắp xếp công việc đi bầu cử sớm, ông Đoàn Văn Oanh, Chủ tịch MTTQ thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn Mậu A phân công từng cán bộ xuống các khu dân cư phối hợp với Tổ trưởng dân phố tuyên truyền vận động nhân dân về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; vận động nhân dân tham gia đi bầu cử và đi bầu cử sớm.

Ủy ban bầu cử huyện Văn Yên chỉ đạo các Tiểu ban an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế xây dựng kế hoạch bảo vệ cuộc bầu cử. Bên cạnh đó là tăng cường lực lượng xuống địa bàn, nắm bắt tư tưởng nhân dân, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Luật Bầu cử; vận động người dân tham gia ngăn chặn những hành vi lợi dụng gây mất ổn định chính trị.

Ông Lê Quốc Hương, Thôn Trung Tâm, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên chia sẻ: Qua nghe thông tin đại chúng, có những phần tử xấu đưa những nguồn tin không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến tâm lý của bà con nhân dân. Chính vì vậy, tổ tự quản thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng không tin vào các phần tử xấu đó.

Huyện Văn Yên cũng có các hình thức khen thưởng đối với các thôn, tổ dân phố, tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động cử tri đi bầu đủ, đi bầu sớm. Thông qua phong trào này cũng là nguồn động viên nhân dân tham gia bầu cử đúng pháp luật, đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng, bầu đủ số lượng, chất lượng đại biểu.

Bà Vũ Thị Huê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Yên, cho biết huyện đã chỉ đạo, tại mỗi xã phát động thi đua giữa các thôn với nhau. Đối với MTTQ huyện tổ chức  khen thưởng đối với những địa phương, thôn, tổ dân phố có những thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Đi bầu đủ, đi bầu sớm”.

Ủy ban bầu cử huyện đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản