Tin mới
Nông dân Yên Bái tham gia bảo vệ môi trường nông thôn
Nông dân Yên Bái tham gia bảo vệ môi trường nông thôn
(Mặt trận) -Trong những năm qua, các cấp Hội nông dân tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp. Qua đó, góp phần xây dựng...
Yên Bái: Chung tay bảo vệ môi trường
Yên Bái: Chung tay bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Chú trọng thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua MTTQ tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh duy trì hoạt động các tổ tự quản về bảo vệ môi trường ở khu dân cư, giữ gìn...
Yên Bái: Sáng tạo những mô hình bảo vệ môi trường
Yên Bái: Sáng tạo những mô hình bảo vệ môi trường
(Mặt trận) -Nhằm góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực vào cuộc vận động người dân tổ chức thu gom xử lý rác thải, vận động nhân dân...
Phụ nữ Yên Bái chung tay thu gom, xử lý rác thải
Phụ nữ Yên Bái chung tay thu gom, xử lý rác thải
(Mặt trận) -Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt" trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái phát động, năm 2023, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN)...
Văn Yên (Yên Bái): Lan tỏa các cuộc vận động từ cơ sở
Văn Yên (Yên Bái): Lan tỏa các cuộc vận động từ cơ sở
(Mặt trận) -Trong rất nhiều cuộc vận động gắn với chương trình hành động ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác kiểm tra kết quả thực hiện luật, điều lệ của Mặt trận, quy chế...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản