Tin mới

Phú Yên: Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới năm 2022

(Mặt trận) - Thực hiện Kế hoạch số 388/KH-BCĐCVĐT ngày 06/10/2022 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Phú Yên về tổ chức Hội nghị tuyên truyền về nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh) tổ chức Hội nghị tuyên truyền về nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới tại 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh từ ngày 20/10/2022 đến ngày 03/11/2022.

Nhiều cách làm hay ở Cao Bằng

MTTQ Yên Bình phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc

TP.Tân An: Chung tay chăm lo cho người nghèo

 

Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các các tầng lớp Nhân dân tích cực để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, góp phần nâng cao hiệu quả các chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động; tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động được nêu trong Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền, vận động các Nhân dân, doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Cuộc vận động; tuyên truyền giới thiệu những sản phẩm, thương hiệu Việt chất lượng, những doanh nghiệp uy tín để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt trên thị trường; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản