Tin mới

Phú Yên: Tăng cường trách nhiệm thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Qua 5 năm (2017-2022) triển khai chương trình phối hợp về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đã tích cực tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

Phát huy trách nhiệm của mỗi người dân

Thực hiện Nghị quyết liên tịch 88/2016/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Công văn 135-CV/TU ngày 25/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh (gọi tắt là CVĐ); UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đã ký kết Chương trình phối hợp 1625/CTrPH-UBND-MTTQ, ngày 20/9/2017 về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 Nhiều đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, góp phần hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Qua 5 năm triển khai chương trình phối hợp nói trên, nét nổi bật đáng ghi nhận là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình thực hiện CVĐ, nhất là tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua các cuộc họp thôn, buôn, khu phố, qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang web, bản tin nội bộ của mặt trận và các tổ chức thành viên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với nâng cao hiệu quả CVĐ.

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Phong (huyện Tây Hòa) cho hay: Tuyên truyền, vận động Nhân dân, hộ gia đình, tập thể, cộng đồng dân cư nâng cao nhận thức và tích cực hưởng ứng tham gia bảo vệ môi trường trong khu dân cư là việc làm thường xuyên của mặt trận cơ sở. Đồng thời, mặt trận các cấp còn tích cực huy động nguồn lực trong các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương. Nhờ vậy, các khu dân cư trên địa bàn xã Hòa Phong đều sáng, xanh, sạch đẹp, người dân đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, trong 5 năm qua, toàn tỉnh triển khai nhân rộng 21 mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường với gần 2.520 lượt người tham gia. Các địa phương vận động Nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện chiến dịch Tuyến phố văn minh đô thị, tuyến đường văn hóa nông thôn, Tổ dân cư - khu dân cư không rác, Ngày chủ nhật xanh, CLB biển xanh làm sạch bờ biển… Kết quả đến nay, toàn tỉnh có 63/83 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 6 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 9 vườn được công nhận vườn mẫu nông thôn mới.

Hỗ trợ kịp thời

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên, hàng năm, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và các tổ chức thành viên vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ người nghèo, thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trong tháng cao điểm Vì người nghèo.

Trong 5 năm (2017-2022), MTTQ các cấp đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo với số tiền hơn 67,3 tỉ đồng. Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh và Ban Cứu trợ tỉnh đã giải ngân 60,6 tỉ đồng xây dựng 1.690 nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa cho hộ nghèo, hộ chính sách. Mặt khác, thông qua chương trình phối hợp giữa hai đơn vị, từ năm 2018 đến nay, đã cấp 95.621 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; 165.932 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo; 491.579 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số sống vùng khó khăn và người dân đang sinh sống vùng đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho hay: Trên cơ sở đạt được trong 5 năm qua, Chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2022-2025 của hai đơn vị sẽ tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà và giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh…

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chương trình phối hợp về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đã và đang góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh.

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản