Tin mới

Quảng Ninh: Sự hài lòng của người dân là “thước đo” xây dựng NTM

(Mặt trận) - Năm 2022 này, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu về đích nông thôn mới (NTM). Trong tổng thể bộ chỉ tiêu, tiêu chí để các đơn vị đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu như mục tiêu đề ra, việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM là tiêu chí bắt buộc, quan trọng và nhiệm vụ này được UBND tỉnh giao cho Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì.

Nhiều cách làm hay ở Cao Bằng

MTTQ Yên Bình phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc

TP.Tân An: Chung tay chăm lo cho người nghèo

Cán bộ MTTQ huyện Đầm Hà tham gia các hoạt động BVMT với người dân trên địa bàn 

Mặc dù đã có kinh nghiệm triển khai ở giai đoạn 2015-2020, khi một loạt các địa phương của tỉnh đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, tuy nhiên thời điểm này, nhiệm vụ lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM có những khác biệt không nhỏ. Cụ thể, quy trình thực hiện có việc lấy ý kiến theo mẫu trực tuyến, tỷ lệ hộ dân được lấy ý kiến cao hơn, việc thẩm định được thực hiện độc lập…

Xác định rõ những yêu cầu trên, ngay từ sớm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện, phối hợp với các địa phương triển khai ngay các bước chuẩn bị cần thiết. Trong đó MTTQ tỉnh, UBND cấp huyện, xã về đích NTM năm nay thành lập các tổ công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. MTTQ tỉnh hướng dẫn, giám sát, phối hợp thực hiện, thẩm định lại kết quả sau thực hiện. Các địa phương trực tiếp thực hiện việc lấy ý kiến đến từng hộ dân, lực lượng nòng cốt là các cán bộ thôn, bản, khu phố...

Quy trình thực hiện bao gồm các bước truyền thông, in phiếu, phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp từng hộ dân (trong đó, tỷ lệ người dân được lấy ý kiến là 65-70% tổng số dân), lưu phiếu, tổng hợp kết quả, niêm yết công khai kết quả trong thời gian 10 ngày, xử lý các phát sinh sau niêm yết công khai (nếu có), chờ công nhận kết quả sau bước thẩm định của MTTQ tỉnh. Trong mẫu phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM bao gồm 11 câu hỏi, trong đó câu từ 1 đến 10 là về từng tiêu chí cụ thể, câu hỏi số 11 là đánh giá tổng thể khẳng định người dân hài lòng hay không hài lòng. Tỷ lệ hài lòng ở câu số 1 đến 10 theo tiêu chuẩn là 80% trở lên là đạt, ở câu số 11 là từ 90% trở lên.

Ngay từ trung tuần tháng 3, các địa phương trong diện về đích NTM trong năm nay đều đã thực hiện quy trình lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, trong đó TP Hạ Long và huyện Vân Đồn đã cơ bản hoàn thành. Cụ thể, tại TP Hạ Long, đã phát ra 62.026 phiếu, thu về 62.026 phiếu, đạt 65% tổng số hộ dân thuộc 1.442 tổ dân khu phố của 33 xã, phường trên địa bàn. Kết quả tỷ lệ hài lòng từ câu hỏi số 1 đến số 10 là 98,28%, câu hỏi số 11 đạt tỷ lệ hài lòng là 99,66%. Xã Dân Chủ có tỷ lệ hài lòng cao nhất với 100%; xã Kỳ Thượng và Thống Nhất có tỷ lệ hài lòng thấp nhất, lần lượt là 90,07% và 90,12%. Số phiếu không hài lòng là 0,71%.

Đoàn cán bộ MTTQ tỉnh tiến hành thẩm định lại việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM tại một hộ dân tại thôn 1, xã Dân Chủ, TP Hạ Long. 

Tại huyện Vân Đồn, 8.215 số phiếu phát đi và số phiếu thu về tương ứng, đạt 65% tổng số hộ dân. Kết quả tỷ lệ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở câu hỏi số 1 đến số 10 là 98,9%; tỷ lệ hài lòng ở câu 11 là 99,9%. Trong đó, 3 đơn vị cấp xã Đài Xuyên, Ngọc Vừng, Thắng Lợi và 29 thôn, khu ở các xã, thị trấn khác đạt tỷ lệ hài lòng 100%. Số phiếu chưa hài lòng là 0,48%.

Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở TP Hạ Long và huyện Vân Đồn đều đã được thông báo trên loa truyền thanh và niêm yết công khai 10 ngày tại các trụ sở xã, nhà văn hóa thôn khu. Sau quá trình niêm yết công khai không có ý kiến kiến nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tiến hành các bước thẩm định lại bằng phương pháp lấy ý kiến tại một số hộ dân ngẫu nhiên, độc lập, trong đó, tại TP Hạ Long thẩm định lại 78 hộ dân thuộc 8 xã, phường; tại huyện Vân Đồn thẩm định lại tại 52 hộ dân, thuộc 6 xã, thị trấn.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM là khâu mấu chốt khẳng định kết quả, tác động của quá trình xây dựng NTM, tính nền tảng và bền vững của các vùng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong sự phát triển chung của toàn tỉnh, cũng như trong đời sống nhân dân. Chính bởi vậy, tinh thần của MTTQ tỉnh Quảng Ninh là lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM đúng, đủ, chặt chẽ về quy trình cũng như có sự sâu, sát, độc lập, khách quan trong quá trình thực hiện. Sau Hạ Long và Vân Đồn, dự kiến trong tháng 9 tới, 2 huyện Ba Chẽ và Bình Liêu sẽ triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản