Tin mới

Quảng Ninh: Xây dựng môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp

(Mặt trận) - Nhận rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, thời gian qua, Quảng Ninh luôn quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường. Nhờ vậy, bộ mặt nhiều làng quê đã dần thay đổi rõ nét, đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Vĩnh Long: Phát huy hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự

Tánh Linh (Bình Thuận): Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong các phong trào thi đua ở địa phương

Chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp thành phố Hà Nội bằng nhiều việc làm thiết thực

Hội LHPN xã Đông Hải (huyện Tiên Yên) ra quân thực hiện tuyến đường hoa. 

Để nâng cao nhận thức cho người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, các ngành, đoàn thể, địa phương đã nỗ lực vào cuộc. Nhiều phong trào vệ sinh môi trường khu vực nông thôn được triển khai với sự tham gia tích cực của người dân như: Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”; mô hình thu gom rác thải sinh hoạt khu dân cư, thôn xóm; “Đoạn đường xanh - sạch - đẹp”...

Với cách làm hiệu quả, từ năm 2016, Hội LHPN xã Đông Hải (huyện Tiên Yên) đã tập trung hướng dẫn các chi hội thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào xây dựng NTM. Trong đó, Hội LHPN xã đã huy động xã hội hóa 100 thùng rác, trị giá 6 triệu đồng tặng cho các hộ dân của thôn để phân loại rác thải.

Cùng với đó, Hội LHPN xã cũng vận động, kêu gọi hội viên, nhân dân tham gia hiến đất làm đường để xây dựng các tuyến đường hoa. Với phương châm “Ai có gì ủng hộ nấy”,  trong thời gian ngắn, nhiều hộ gia đình hội viên đã ủng hộ phân chuồng, giống hoa, gạch xây… Sau 5 năm triển khai, trên địa bàn xã đã có 26 hộ gia đình phụ nữ hiến 24.092m2 đất, tường bao để làm đường liên thôn, xóm, xây trường học. Phong trào vì môi trường xanh - văn minh - hạnh phúc mà chị em đang thực hiện đang ngày càng lan tỏa vào cuộc sống và hình thành nhiều con đường hoa, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp.

Nhằm huy động sự tham gia của hội viên, nông dân thực hiện tiêu chí môi trường, hằng năm, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã đưa chỉ tiêu “Tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường” thành một trong những chỉ tiêu chính để đánh giá, xếp loại của cơ sở hội.

Trên cơ sở đó, các cấp hội xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành để thực hiện các chương trình với nhiều hoạt động cụ thể. Điển hình như: HND TP Hạ Long đã vận động cán bộ, hội viên nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; HND TX Đông Triều tập huấn xây dựng mô hình bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với thu gom, xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp; HND TP Uông Bí duy trì tốt mô hình tái chế rơm rạ sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường...

Người dân xã Minh Cầm (huyện Ba Chẽ) thực hiện hiệu quả phong trào "Ngày chủ nhật xanh". 

Tại Vân Đồn, để nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM, năm 2022 huyện tiếp tục xây dựng và triển khai tốt các hương ước về bảo vệ môi trường tại các thôn, khu dân cư, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng ngày lễ môi trường, nâng cao ý thức cho người dân gắn với thực hiện hiệu quả phong trào "Ngày chủ nhật xanh", "5 không, 3 sạch".

Đồng thời, huyện sẽ tập trung thực hiện tốt việc thu gom và xử lý chất thải rắn, nước thải theo quy định. Nghiên cứu triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt dựa vào cộng đồng dân cư bằng công nghệ thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường, quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các cơ sở sản xuất bị ô nhiễm. 

Để nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh tuân thủ các quy định về đảm bảo VSATTP, bảo vệ môi trường. Kiểm kê, đánh giá nguồn nước mặt trên địa bàn, có giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho người dân.

Thành công trong xây dựng NTM tổng hợp rất nhiều yếu tố, tiêu chí môi trường đã góp phần quan trọng trong việc tạo cảnh quan nông thôn, làm bộ mặt nông thôn ngày càng đổi thay rõ nét. Những mô hình, phong trào bảo vệ môi trường ngày càng được lan tỏa, hướng tới mục tiêu NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản