Tin mới

Tuyên Quang: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Để triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Qua đó, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được phát huy.

Quảng Ngãi: Thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

Long An đa dạng phương pháp tuyên truyền bảo vệ môi trường

 Bà con nhân dân xã Yên Phú, huyện Hàm Yên san nền, xây dựng nhà văn hóa thôn.

Với đặc thù là một trong 3 địa phương thực hiện kế hoạch về đích NTM trong năm 2022, đến thời điểm này, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí, trong đó, tiêu chí thu nhập đã được địa phương quan tâm thực hiện từ lâu. Là xã có điều kiện thuận lợi về diện tích đất nông nghiệp tập trung, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của xã đã tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 39 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Khuê - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Phú cho biết, khi triển khai xây dựng NTM tại địa phương, MTTQ và các tổ chức thành viên của xã đã xác định tiêu chí thu nhập là tiêu chí quan trọng nhất. Do đó, MTTQ xã đã vận động nhân dân phát triển các cây trồng có lợi thế. Nhờ đó, bà con nhân dân trong xã đã có nguồn thu nhập khá từ cây ăn quả.

Theo bà Ma Thị Như Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên, với lợi thế về thổ nhưỡng, địa hình để phát triển kinh tế nông nghiệp, huyện Hàm Yên đã ban hành nghị quyết, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao nhằm thực hiện tốt tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM và nâng cao đời sống người dân. Cùng với đó MTTQ và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trong sản xuất; tập trung trồng các loại cây, con giống mang lại giá trị kinh tế cao; nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế điển hình ra diện rộng; khuyến khích các Hợp tác xã trên địa bàn phát triển... Đến nay Hàm Yên đã hình thành vùng sản xuất tập trung có hiệu quả kinh tế cao như trên 7.000ha cam, trên 2.100ha chè và các vùng sản xuất thanh long, táo...

Ngoài Hàm Yên, những năm gần đây huyện Yên Sơn cũng đẩy mạnh xây dựng các mô hình NTM tại địa phương. Nhờ đó, bộ mặt NTM đã có nhiều đổi thay, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM.

Đánh giá về vai trò của Mặt trận trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Đỗ Minh Tân cho biết: “Thông qua việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, trong năm 2022, MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia trên 149 nghìn ngày công lao động, đóng góp trên 63,9 tỷ đồng, hiến trên 127.000m2 đất để xây dựng các công trình, tham gia xây dựng 226,62km đường giao thông nông thôn; trồng 35,2km đường hoa, cây xanh, cây cảnh tại khuôn viên cơ quan và các tuyến đường giao thông tại nông thôn...

Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Theo ông Tân, để thực hiện tốt Cuộc vận động này, tại khu vực nông thôn, trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Ủy ban MTTQ các cấp căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản