Tuyên Quang: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
Tuyên Quang: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới
(Mặt trận) -Để triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện với nhiều...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản