Tin mới

Tuyên Quang: Xây dựng nông thôn mới thành công nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động

(Mặt trận) - Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định của sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, tuyên truyền được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng NTM.

An Giang huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống Nhân dân

Lào Cai: Những công trình thắm tình đoàn kết

An Giang: Chung sức để người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Cán bộ và nhân dân thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) ra quân ngày thứ 7 làm NTM. 

Huyện Hàm Yên được xác định mục tiêu đến năm 2025 sẽ là huyện đầu tiên hoàn thành NTM của tỉnh. Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên cũng đã xác định ngay nhiệm vụ đầu tiên đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đã ban hành Chỉ thị 01-CT/HU về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng NTM, đô thị văn minh ở cơ sở. Từ đó đến nay, ngày thứ 7 là ngày làm NTM ở huyện Hàm Yên. Đây được xem là một trong những cách làm sáng tạo về công tác tuyên truyền cho người dân về xây dựng NTM. Từ việc thực hiện Chỉ thị 01 đã tạo hiệu ứng sâu rộng trong toàn huyện, tất cả các xã, các thôn đều xây dựng kế hoạch, đồng loạt ra quân làm NTM với những việc làm hết sức thiết thực, cụ thể như: cải tạo môi trường, cảnh quan, xây dựng nhà văn hóa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng ở các thôn, bản, trồng hoa các tuyến đường, giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà…

Bên cạnh đó, ngay từ khi đề án xây dựng huyện NTM được phê duyệt, các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền sâu rộng tới người dân địa phương. Nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, thông qua trang thông tin sinh hoạt nội bộ hằng tháng, tọa đàm chi hội, chi bộ, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, hệ thống băng rôn, biển hiệu... đều được khai thác nhằm đạt mục đích lan tỏa nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo chung.

Bà Nhữ Thị Tuyết Thanh, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hàm Yên cho biết, việc đưa cán bộ, chiến sỹ xuống tận cơ sở chung tay cùng với nhân dân xây dựng NTM đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên hiểu rõ hơn về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, giúp tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân để nhân dân thấy mình thực sự là chủ thể, đồng thuận, tự giác, tích cực thực hiện xây dựng NTM.

Lãnh đạo xã Sơn Nam (Sơn Dương) tuyên truyền cho người dân thực hiện mục tiêu phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao ngay trong năm 2021. 

Từ những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổng kết các giai đoạn xây dựng NTM của tỉnh cũng như các địa phương đã hoàn thành NTM đã đúc rút ra rằng, yếu tố thành công trong xây dựng NTM chính là công tác tuyên truyền. Chính vì vậy trong xây dựng NTM công tác tuyên truyền luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức triển khai sớm, đi trước một bước trong quá trình thực hiện. Để nhanh chóng đưa các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới đi vào cuộc sống, tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân, các địa phương của tỉnh đều rất chú trọng thực hiện thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền; bảo đảm đa dạng, phong phú, sáng tạo cả về hình thức, số lượng và chất lượng thông tin về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các phong trào thi đua cũng không ngừng được nhân rộng qua từng năm, cụ thể hóa từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới thành nội dung hoạt động của từng chi hội, đoàn thể ở khu dân cư.

Na Hang mặc dù là một huyện vùng cao có xuất phát điểm rất thấp trong xây dựng NTM nhưng đến nay huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Năng Khả, Côn Lôn, Hồng Thái và Thanh Tương, số tiêu chí đạt bình quân 15 tiêu chí/xã. Thành công này chính là nhờ huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Kinh nghiệm của các xã trên địa bàn cho thấy, với đặc thù đời sống người dân còn khó khăn, thì càng phải chú trọng phương thức tuyên truyền miệng, “mưa dầm thấm lâu” để thay đổi nhận thức của người dân. Qua đó giúp cho công tác tuyên truyền có thể tạo được sức lan tỏa đến tận cơ sở, được người dân đồng tình hưởng ứng.

Với người dân xã Hồng Thái việc xã hoàn thành NTM giống như kỳ tích bởi lẽ đây là địa bàn vốn còn rất nhiều khó khăn. Huyện Na Hang lại nhận thấy đây là địa bàn có tiềm năng để hoàn thành NTM sớm hơn dự kiến. Trong quá trình thực hiện Hồng Thái nhận được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong toàn huyện, trong đó công tác tuyên truyền cho người thay đổi nhận thức về phát triển kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa. Từ đó đã khơi dậy được tiềm năng của Hồng Thái bằng nhiều sản phẩm hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao như: chè Shan tuyết, lê, rau quả trái vụ… Kết quả năm 2020 Hồng Thái chính thức trở thành xã NTM, trong đó thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 5 triệu đồng/người/năm 2011 lên 36 triệu đồng/người/năm năm 2020.

Để tăng cường công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn dân cư duy trì việc dự họp với chi bộ thôn, bản hằng tháng để nắm tình hình, chỉ đạo và giám sát việc triển khai nghị quyết của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở chủ động làm tốt nhiệm vụ, đưa các nội dung về xây dựng NTM vào nhiệm vụ thường xuyên. Cách làm này rất hiệu quả bởi đội ngũ này sinh sống và làm việc ngay tại địa bàn dân cư, hiểu rõ các phong tục, tập quán, trình độ nhận thức của người dân.

Từ những kết quả tích cực của công tác tuyên truyền đã mang lại sự thay đổi căn bản nhận thức của người dân, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, trở thành những mô hình tiêu biểu trong các lĩnh vực vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giảm nghèo, an sinh xã hội... Xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục. Do vậy, cần tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm của giai đoạn trước, đó là tập trung cho công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản