Làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động
Làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động
(Mặt trận) -Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, nhằm phát huy vai trò tập hợp, xây dựng...
Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản