Khẳng định vai trò vận động, tập hợp nhân dân
Khẳng định vai trò vận động, tập hợp nhân dân
(Mặt trận) -Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cách làm hiệu quả nhằm khơi dậy...
Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả
Gần dân, sát cơ sở, vận động hiệu quả
(Mặt trận) -Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng sự đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, sát...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản