Tin mới

TX. Buôn Hồ (Đắk Lắk): Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", với vai trò nòng cốt, thời gian qua Ủy ban MTTQVN TX. Buôn Hồ đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần hoàn thành các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hà Nam: Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 – 2029

Long An: Hiệu quả từ mô hình phân loại rác tại nguồn

Đẩy lùi rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống xanh

 Tuyến đường ở tổ dân phố 5, phường An Bình được nhựa hóa.

Để thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQVN TX. Buôn Hồ đã xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể cùng cấp; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện gắn trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện. Đồng thời, các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đoàn viên, hội viên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thi đua lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, phát triển kinh tế… Cùng với đó, MTTQ các cấp đã phát động nhân dân tích cực tham gia xây dựng cảnh quan môi trường; giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, xây dựng gia đình văn hóa, đấu tranh phòng chống tội phạm, trật tự xã hội.

Các tổ chức thành viên cũng đã chủ động, tích cực triển khai sâu rộng các phong trào thi đua mang tính đặc thù của tổ chức mình như: "Lao động giỏi”, "Lao động sáng tạo”, "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Buôn tôi xanh – sạch – đẹp" và "Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”; cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; phong trào "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...

Toàn thị xã có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 7/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 141/149 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; có 91,94% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TX. Buôn Hồ nhấn mạnh: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, giúp nhau cùng phát triển, từng bước giảm nghèo bền vững, xây dựng khu dân cư văn minh, lành mạnh. Trong 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên của thị xã đã vận động nhân dân đóng góp Quỹ Vì người nghèo được hơn 3,1 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 252 nhà Đại đoàn kết, nhà ở theo Chương trình 167 với tổng số tiền trên 8,8 tỷ đồng; hỗ trợ 42 hộ đầu tư sản xuất với số tiền 504 triệu đồng; vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 2,7 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 88 nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công.

Điển hình như phường An Bình, từ năm 2015 đến nay đã đầu tư xây dựng được 38 tuyến đường với tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng; trong đó có 10 tuyến đường bê tông hóa, nhựa hóa với tổng kinh phí 5,1 tỷ đồng do người dân đóng góp 100%. Cùng với đó, người dân còn tích cực ủng hộ xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng. Đến nay, 100% các trục đường từ phường đến các tổ dân phố đã được nhựa hóa và bê tông hóa; các tuyến đường chính đều có điện chiếu sáng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,65%. Toàn phường có 11/12 tổ dân phố văn hóa; 90% hộ gia đình văn hóa.

Hay như ở xã Cư Bao, trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN xã đã vận động được trên 320 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo; tranh thủ các nguồn lực, hỗ trợ của các cấp xây dựng 14 nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa, 28 nhà 167 với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Cùng với đó, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xã đã triển khai đầu tư xây dựng 86 công trình, hạng mục với tổng nguồn vốn trên 50 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 17/18 thôn, buôn văn hóa. Đây là kết quả của việc huy động toàn thể hệ thống chính trị, tăng cường tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong nhận thức, góp phần phát huy nội lực cũng như vai trò chủ thể của nhân dân về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Ninh Trang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản