Tin mới

Ủy ban MTTQ huyện Phù Yên tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại đoàn kết - sức mạnh trong xây dựng nông thôn mới ở Lộc Hà

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang trong xây dựng nông thôn mới

Phú Yên: Xây dựng 259 mô hình bảo vệ môi trường ở khu dân cư

 Các đơn vị, các nhà hảo tâm trao tiền hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ dân xã Mường Lang.

Ông Cầm Vĩnh Chi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục, nâng cao trình độ dân trí.

Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận các cấp trong huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; làm đường giao thông nông thôn mới, các công trình hạ tầng, giúp nhau phát triển kinh tế... Từ cuộc vận động, huy động nguồn lực tổng hợp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Phù Yên có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dân tích cực xây dựng các mô hình sản xuất nhóm hộ, tổ hợp tác, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế. Điển hình mô hình chăn nuôi gia súc nhốt chuồng tại các xã Mường Do, Tường Thượng, Tường Phù; nuôi cá lồng ở xã Tường Tiến, Tân Phong; nuôi dúi, trồng hoa, dịch vụ vận tải ở Huy Bắc; trồng cây ăn quả ở Mường Thải, Mường Cơi...

Hưởng ứng phong trào “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các chương trình “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” để tạo nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội... Từ năm 2020 đến nay, huyện Phù Yên đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 157 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng; tặng hàng nghìn suất quà các hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết.

Gia đình bà Lò Thị Nuông, bản Nà Lè, xã Tường Phù thuộc diện hộ nghèo vừa được hỗ trợ 20 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ của người thân, bà con trong bản giúp đỡ ngày công, đã xây dựng được ngôi nhà cấp IV. Bà Nuông chia sẻ: Mơ ước có ngôi nhà đã thành hiện thực, cảm ơn tấm lòng của nhà hảo tâm đã hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình tôi.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên còn thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Tham gia giám sát, phản biện xã hội tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, tham gia góp ý xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh, đề xuất với cấp trên, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân. Đồng thời, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong 2 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với HĐND cùng cấp tổ chức 301 cuộc tiếp xúc hơn 26.600 cử tri.

Hướng về cơ sở, MTTQ Việt Nam huyện Phù Yên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng vững mạnh. 

Huy Thành

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản