Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
(Mặt trận) -Đời sống vùng đồng bào Công giáo trong tỉnh Phú Thọ không ngừng được nâng lên, góp phần đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Diện mạo các xứ đạo, họ...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản