Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh

(Mặt trận) -Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Quảng Ngãi: Thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

An Khê sẵn sàng cho ngày hội lớn

Long An đa dạng phương pháp tuyên truyền bảo vệ môi trường

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế, chương trình phối hợp công tác đã ký kết; phát huy dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng chính quyền và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ dân cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị định kỳ thực hiện việc tiếp công dân và tham gia giải quyết các đơn thư liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trên địa bàn thị xã. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, Nhân dân tham gia các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác Mặt trận, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng và tổ hòa giải các khu dân cư, giúp cho đội ngũ cán bộ nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp nắm dư luận xã hội, hòa giải…để vận dụng vào thực tiễn. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tiến hành giám sát các nội dung, lĩnh vực về phòng chống tham nhũng, lãng phí; giám sát các công trình phúc lợi tại địa phương…

Các tổ hòa giải đã tích cực phối hợp với chính quyền giải quyết các vụ việc về tranh chấp, mâu thuẫn trong gia đình, khu dân cư bằng biện pháp hòa giải, góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc mới phát sinh trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi nhiều lần, vượt cấp…nên đã hòa giải thành công 62/64 vụ việc. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo vào ngày thứ 4 hằng tuần tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị cũng đã chú trọng lựa chọn các nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ với việc chủ trì và phối hợp cùng các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan liên quan tập trung giám sát các vấn đề như: Giám sát công tác giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19; giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ cứu trợ tại các phường, xã trên địa bàn thị xã…

Tăng cường tổ chức các diễn đàn nhân dân, các buổi gặp mặt, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân để kịp thời trao đổi, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi nhiều lần, vượt cấp. Triển khai các hoạt động phản biện xã hội có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị cũng đã tham gia ý kiến hơn 20 dự thảo văn bản. Thực hiện tốt quy chế “MTTQ Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư”…

Hằng năm, có hàng trăm ý kiến, kiến nghị, những vấn đề người dân băn khoăn, kiến nghị được Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị tổng hợp, phản ánh đến các cơ quan, các ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền…Thường xuyên nắm tình hình, phối hợp với chính quyền để tạo điều kiện cho các hoạt động, lễ nghi của các Tôn giáo được diễn ra với tinh thần thượng tôn pháp luật và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng; vận động các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong họ tộc, khu dân cư và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động. Phối hợp với các giáo hội tổ chức các hoạt động từ thiện, thiện nguyện vì người nghèo, hộ gia đình gặp khó khăn trong dịp Tết, lễ...

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị tích cực hưởng ứng các cuộc vận động quỹ “Vì người nghèo”, bình quân mỗi năm vận động từ 400 - 500 triệu đồng, 3 năm qua đã huy động hơn 2 tỉ đồng. Trong 3 năm đã hỗ trợ xây dựng 18 nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 10 nhà có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 18 mô hình phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững...

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị khởi công nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở phường An Đôn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị Phạm Thành Khuê cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động; không ngừng xây dựng, củng cố về tổ chức, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn mới; hướng các hoạt động về địa bàn dân cư và phát huy sức dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”…

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị thông qua việc cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch thống nhất hành động; tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở; phát huy vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tham gia các hoạt động tại địa phương; nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Tham gia giám sát vai trò nêu gương và việc thực hiện nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của MTTQVN, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; phát huy dân chủ cơ sở, vận động Nhân dân tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và giám sát hoạt động điều hành, quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp; đổi mới hình thức, cơ chế thi đua khen thưởng và kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực và hiệu quả cho công tác Mặt trận…

Đổi mới các kỳ họp của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và bám sát, nắm bắt tình hình đời sống của Nhân dân để kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; phát huy vài trò của mặt trận trong việc tham gia ý kiến phản biện các chính sách của chính quyền địa phương; phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo của mỗi thành viên góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Tiến Sỹ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản