Tin mới
Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở
Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở
(Mặt trận) -Với việc tăng cường và đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhiều địa phương trong tỉnh Long An đã phát huy được sức mạnh nội lực, hoàn thành...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản