Tin mới

Vĩnh Phúc: Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, các cấp Mặt trận trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, huy động sức mạnh để cùng người dân xây dựng đời sống mới.

Sáng tạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Chư Pưh (Gia Lai): Nhiều sáng tạo trong phát huy khối đại đoàn kết ở cơ sở

Chiềng Vàng sáng, xanh, sạch đẹp

 Người dân Vĩnh Phúc với thành quả xây dựng nông thôn mới.

Với sự triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, qua nhiều năm thực hiện, đến nay CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước đi vào chiều sâu, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Còn tại các địa phương, các hoạt động của Mặt trận cơ sở đã bám sát địa bàn dân cư, phát huy sức mạnh, sức sáng tạo của nhân dân bằng việc tiếp tục nhân rộng và duy trì hoạt động mô hình tự quản, phát triển các khu dân cư kiểu mẫu để phối hợp và thực hiện đồng bộ 5 nội dung của CVĐ.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên cho biết, bám sát các nội dung trọng tâm của CVĐ, thời gian qua, việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Phúc Yên đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp được nhân dân ở các khu dân cư hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố còn tăng cường vận động nhân dân xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh, làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm.

Để thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ thành phố còn phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách mới về phát triển kinh tế - xã hội, dồn điền, đổi thửa, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động; tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên nghèo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thu nhập của nhân dân.

Còn tại huyện Sông Lô, để thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện Đề án số 11 và Kế hoạch số 138 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2024”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Lô đã ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập tổ nắm bắt và tổ tuyên truyền vận động nhân dân của MTTQ các cấp trên địa bàn huyện để thực hiện tốt CVĐ này. Kết quả đến nay có 17/17 xã, thị trấn; 146 khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện ra Nghị quyết thành lập Tổ nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng nhân dân và Tổ tuyên truyền, vận động nhân dân để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn toàn huyện.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sông Lô Bùi Vân, để CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ huyện đã cụ thể hóa thành 5 nội dung gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của CVĐ. Để thực hiện tốt việc này, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tham gia hiến đất, hiến kế, hiến công, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, trồng mới cây xanh… Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên còn thường xuyên quan tâm xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, đường hoa phụ nữ, mô hình không có ma túy ở một số xã, thị trấn… Thông qua các mô hình trên cho thấy CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát triển sâu rộng, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Đánh giá về kết quả xây dựng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn toàn tỉnh, ông Bùi Hữu Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” ngày càng sâu rộng với các nội dung, tiêu chí đã được thực tiễn khẳng định, vừa phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thông qua các hoạt động trên, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, cảm hoá, giúp đỡ những người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư…

“Với sự vào cuộc tích cực của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, đến nay, CVĐ “Toàn dân đoàn kết Nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nhân dân quan tâm, phù hợp với điều kiện thực tế và thế mạnh của mỗi địa phương. Việc tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới có ý nghĩa và tác động xã hội sâu sắc, gắn việc phát huy sự đóng góp của người dân với phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội. Những kết quả của CVĐ sẽ là động lực để nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh”, ông Bùi Hưu Hưng chia sẻ.

PHƯƠNG NGUYÊN

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản