Tin mới

Huyện Nông Cống vững tin bước vào năm mới

(Mặt trận) -Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận, cố gắng của các tầng lớp Nhân dân, huyện Nông Cống đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Quy định mới về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc: Thi đua phải là vì yêu nước

Giá trị sản xuất các ngành kinh tế 12.680,6 tỷ đồng, đạt 100,02% kế hoạch; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 16,02%, đạt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông, lâm, thủy sản 23,29%, công nghiệp - xây dựng 49,4%; dịch vụ 27,31%. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực, đã hoàn thành xây dựng huyện NTM và đã được Đoàn thẩm định Trung ương tổ chức kiểm tra và trình Hội đồng thẩm định, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương đã xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Nông Cống đạt huyện NTM. Trong năm, xã Vạn Hòa được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã Trường Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm; đến nay, toàn huyện đã có 6 sản phẩm OCOP được UBND tỉnh công nhận. Trong đó, có 4 sản phẩm đạt 3 sao, gồm: Miến gạo Thăng Long, Gạo sạch Hương Quê, Gạo tím Quê nông thôn - xã Minh Khôi, Dưa Aiko – thị trấn Nông Cống; 2 sản phẩm đạt 4 sao, gồm: Dứa đóng hộp – xã Trung Thành, Chậu cói - xã Tân Thọ.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất 6.395 tỷ đồng, đạt 102,86% kế hoạch, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động thương mại cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Hoạt động của các doanh nghiệp đang phục hồi và từng bước phát triển sản xuất, kinh doanh; trong năm thành lập mới 84 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 524 doanh nghiệp và nhiều cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường.

Hoạt động văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong đó, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển đã góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực. Các vấn đề xã hội được quan tâm và giải quyết tốt hơn. Chất lượng khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh được triển khai tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được tăng cường và có nhiều đổi mới. Huyện tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2022, huyện Nông Cống phấn đấu: giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 14.711,3 tỷ đồng, tăng trưởng 16,01%, thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5.000 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước tăng 12% dự toán tỉnh giao... Để đạt được những mục tiêu trên, Nông Cống tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch và trong phục hồi, phát triển kinh tế của huyện. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản