Tin mới
Huyện Nông Cống vững tin bước vào năm mới
Huyện Nông Cống vững tin bước vào năm mới
(Mặt trận) -Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản