Tin mới

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại khu dân cư

(Mặt trận) -Nhằm tạo thói quen tích cực của Nhân dân đối với hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai xây dựng các mô hình 'Khu dân cư (KDC) tự quản BVMT' và 'KDC xanh, sạch, đẹp; xã, phường an toàn và trong sạch môi trường', đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quy định mới về Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc: Thi đua phải là vì yêu nước

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ thôn Lộc Trạch, xã Đồng Lợi (Triệu Sơn) 20 thùng đựng rác.

Những tuyến đường nội thôn ở thôn Lộc Trạch, xã Đồng Lợi (Triệu Sơn) luôn được bà con quét dọn thường xuyên, tạo nên cảnh quan, sạch đẹp. Để nâng cao ý thức của người dân trong xử lý, thu gom rác thải, thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đóng góp ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng lò đốt rác. Việc sử dụng lò đốt được chia theo cụm dân cư, bà con được hướng dẫn phân loại rác để xử lý hiệu quả. Bên cạnh đó, Nhân dân trên địa bàn cũng cam kết không xả thải nước sinh hoạt, nước thải chăn nuôi trực tiếp ra môi trường. Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Đồng Lợi đã công bố quyết định thành lập mô hình “KDC tự quản BVMT” tại thôn Lộc Trạch, với mục đích nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BVMT gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở từng KDC phát triển bền vững. Thông qua mô hình nhằm phát huy vai trò của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị, sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, cơ quan chức năng trong việc vận động Nhân dân thi đua xây dựng KDC văn hóa tiêu biểu, KDC kiểu mẫu, KDC xanh - sạch - đẹp.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 220 mô hình “KDC tự quản BVMT” và “KDC xanh – sạch - đẹp; xã, phường an toàn và trong sạch môi trường”. Thông qua việc xây dựng các mô hình cho thấy, nội dung BVMT đã được các KDC cụ thể hóa, đồng thời là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại gia đình văn hóa, KDC văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. KDC xây dựng mô hình điểm đã bổ sung nội dung BVMT vào hương ước, quy ước xây dựng KDC văn hóa. 100% hộ gia đình tại KDC điểm đã ký cam kết thực hiện tốt công tác BVMT. Cùng với những kết quả đạt được trong bảo vệ và xử lý môi trường, người dân ở KDC thực hiện điểm hiện nay cũng đã có những chuyển biến tích cực trong việc phát triển kinh tế. Đa số hộ dân làm nông nghiệp nên việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được đặc biệt quan tâm, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống của Nhân dân từng bước được ổn định và phát triển. Đồng thời, bà con Nhân dân đã quan tâm chung sức phấn đấu xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong những năm tới, góp phần cùng các địa phương phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao.

Song song với việc tích cực triển khai xây dựng các mô hình, nhận thức công tác bảo đảm vệ sinh môi trường là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM, đặc biệt, ngay sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 05-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: Thực trạng, nguy cơ và các hiểm họa tác động từ môi trường đến cuộc sống con người, các giải pháp cần thực hiện tại cộng đồng dân cư, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc BVMT... Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức mít tinh và triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”; hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”... Thông qua các hoạt động, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác BVMT được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai xây dựng các mô hình vẫn còn gặp không ít khó khăn, như ở một số địa phương nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp triển khai xây dựng các mô hình chưa đồng đều, có nơi còn giao khoán công việc này cho MTTQ. Năng lực, trình độ các thành viên trong ban vận động ở một số nơi còn yếu, còn thụ động trong việc theo dõi tiến độ, kiểm tra chất lượng xây dựng mô hình. Thói quen, tập quán sinh hoạt còn lạc hậu ở một số KDC, nhất là tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, chạy theo lợi nhuận kinh tế, cho nên ý thức gìn giữ, BVMT của một bộ phận Nhân dân và tổ chức, doanh nghiệp chưa thật sự chuyển biến rõ nét.

Ðể duy trì và nhân rộng các mô hình, “KDC tự quản BVMT” và “KDC xanh - sạch - đẹp; xã, phường an toàn và trong sạch môi trường”, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là quy hoạch các làng nghề, xưởng sản xuất, các công trình xử lý nước thải, khu tập kết rác thải... Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về BVMT ở cơ sở, nhất là việc kiểm tra, phát hiện các hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cũng như tăng cường chế tài đủ mạnh để răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện tốt hơn nữa để cho MTTQ các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia BVMT gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Trần Hằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản