Tin mới
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại khu dân cư
Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại khu dân cư
(Mặt trận) -Nhằm tạo thói quen tích cực của Nhân dân đối với hoạt động bảo vệ môi trường (BVMT), những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai xây dựng các mô hình 'Khu dân cư (KDC) tự quản...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản