Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc
Giám sát cụ thể, nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc
(Mặt trận) -Với đặc thù là tỉnh trung du miền núi, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, tỉnh Bắc Giang đã đưa ra nhiều nội dung quan trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS...
Động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên
Động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên
(Mặt trận) -Xác định phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản