Tin mới

Ba Bể thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

(Mặt trận) -Cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm triển khai thực hiện và vận dụng linh hoạt, hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân, làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

 Mô hình trồng cây lê ở xã Yến Dương bước đầu cho hiệu quả kinh tế

Những năm qua, từ các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo như: Chương trình 30a, Chương trình 135, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện Ba Bể đã ưu tiên hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn như đường giao thông, kênh mương thủy lợi, trường học, trạm y tế...

Năm 2021, huyện thực hiện chuyển nguồn vốn năm 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020" để hỗ trợ chuyển đổi nghề, mua máy phát cỏ cho 19 hộ dân và hỗ trợ mua vòi, téc nước sinh hoạt phân tán cho 03 hộ tại xã Cao Thượng. Từ nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện đã triển khai 04 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại các thôn vùng cao của xã Thượng Giáo gồm: Nuôi vịt cổ xanh tại thôn Nà Khuổi; trồng cây dược liệu tại thôn Phja Khao; trồng cây gừng tại thôn Khuổi Mòn; nuôi trâu, bò vỗ béo tại thôn Nà Tạ, Nà Ché, với kinh phí 1,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, huyện đã phối hợp với các sở, ngành triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là tại các thôn bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ năm 2017 đến nay, huyện phối hợp với Sở KH&CN triển khai mô hình trồng cây lê VH6 tại các xã Yến Dương, Địa Linh, Khang Ninh nhằm ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao. Theo đó, các hộ được hỗ trợ giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lê.

Chị Triệu Thị Phương- Trưởng thôn Nà Pài, xã Yến Dương cho biết: Thôn có hơn 70% là người dân tộc Dao, chủ yếu dựa vào sản suất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiều mô hình kinh tế được triển khai tại thôn như trồng lê, cây dong riềng, hồng không hạt, giúp người dân có thêm thu nhập. Từ các chương trình, dự án, thôn đã được bê tông hóa đường liên thôn giúp bà con đi lại, sinh hoạt, thông thương hàng hóa thuận lợi.

Bên cạnh triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Ba Bể còn thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số. 100% hộ nghèo, cận nghèo và người dân tộc thiểu số được hỗ trợ kinh phí mua BHYT; 1.684 học sinh cấp tiểu học và THCS học bán trú được hỗ trợ gạo, tiền ăn...; các chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, cho vay tín dụng ưu đãi cũng được triển khai kịp thời.

Hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn được quan tâm, ưu tiên đầu tư xây dựng. Đến nay, cơ bản các xã trên địa bàn huyện có đường ô tô đến trung tâm; 164km đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa; 18km đường nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện; 186km kênh mương được kiên cố hóa; 98% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Hệ thống trường lớp học được đầu tư xây dựng, trên 72% phòng học được kiên cố hóa; 14 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân trên địa bàn.

Có thể nhận thấy, các chính sách dân tộc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất... đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo trên địa bàn huyện./.

H.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản