Ba Bể thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc
Ba Bể thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc
(Mặt trận) -Cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm triển khai thực hiện và vận dụng linh hoạt, hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản