Tin mới

Bắc Giang: Tín hiệu tích cực từ Chương trình MTQG 1719

(Mặt trận) -Thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Bắc Giang đang triển khai 10 dự án với hơn 100 đơn vị làm chủ đầu tư. Qua triển khai thực hiện Chương trình đã góp phần giảm bình quân 2,35% tỷ lệ hộ nghèo ở 73 xã vùng DTTS và miền núi của tỉnh Bắc Giang; tỷ lệ hộ nghèo của 28 xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 5,1%.

MTTQ huyện Định Quán kết nối lương - giáo xây dựng quê hương

Yên Bái phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông

 Bộ mặt nông thôn mới vùng cao Sơn Động hôm nay đã có nhiều khởi sắc.

Để hoàn thành mục tiêu giai đoạn I: Từ 2021 - 2025, giảm hơn 3% tỷ lệ hộ nghèo người DTTS/năm; tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi bình quân giảm 2,5%/năm, trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 3%/năm, UBND tỉnh Bắc Giang đã dành gần 2,5 nghìn tỷ đồng để thực hiện 10 dự án. Cùng với nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã huy động các nguồn lực để giúp hộ nghèo cải tạo nhà ở. Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhiều công trình mới được sửa chữa, xây mới giúp đồng bào “an cư”, vươn lên thoát nghèo.

Theo đó, tại huyện miền núi Sơn Động, tổng nhu cầu vốn và huy động vốn thực hiện Chương trình cả giai đoạn 2021 - 2025 của huyện là hơn 1,2 nghìn tỷ đồng với 20 đơn vị, xã, thị trấn làm chủ đầu tư. Năm 2022, nguồn vốn huyện chủ trì thực hiện hơn 83,8 tỷ đồng, triển khai thực hiện 10 dự án thành phần về hỗ trợ nhà ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu; đầu tư cơ sở hạ tầng, xóa mù chữ, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo tồn bản sắc văn hóa các DTTS…Để đồng bào hưởng lợi tối đa, năm 2023, UBND huyện Sơn Động chuyển toàn bộ những diện hỗ trợ nhà ở theo Chương trình MTQG 1719 sang nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Theo đó, kinh phí hỗ trợ các hộ cải tạo nhà ở tăng từ 44 triệu đồng/hộ lên 70 triệu đồng/hộ và Ủy ban MTTQ huyện cũng vận động, giúp đỡ thêm 30 triệu đồng/hộ.

Theo ông Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, các chính sách được triển khai như làn gió mới, tạo động lực để các hộ đồng bào DTTS vươn lên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để Chương trình phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, các huyện cần phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả chương trình. Quan tâm rà soát các Dự án, Tiểu dự án thành phần, bảo đảm đầu tư, hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định, phát huy được hiệu quả chính sách. Với những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, Ban Dân tộc tỉnh sẽ chủ động phối hợp tháo gỡ, từ đó, tối ưu hóa các giải pháp triển khai cụ thể từng Dự án, Tiểu dự án; khơi dậy ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân, nhất là đồng bào DTTS tại các huyện miền núi.

NGỌC DIỆP

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản