Tin mới
Bắc Giang: Tín hiệu tích cực từ Chương trình MTQG 1719
Bắc Giang: Tín hiệu tích cực từ Chương trình MTQG 1719
(Mặt trận) -Thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Bắc Giang đang triển khai 10 dự án với hơn 100 đơn vị làm chủ đầu tư. Qua triển khai thực hiện Chương trình đã góp phần giảm bình quân 2,35% tỷ lệ hộ nghèo ở...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản