Tin mới

Bắc Kạn: Chợ Đồn phát huy vai trò của người có uy tín

(Mặt trận) - Không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, đội ngũ những người có uy tín huyện Chợ Đồn còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hòa Bình: Triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn Chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Những “cánh tay nối dài” để đến gần với đồng bào có đạo ở Long An

Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chợ Đồn được gìn giữ, phát huy với sự đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín

Với vai trò là nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (người có uy tín) đã tích cực tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; vận động bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Những người có uy tín tại địa phương đã phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động cộng đồng hiểu được tầm quan trọng của các giá trị văn hoá và tham gia giữ gìn, phát huy. Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hoá; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy ước, hương ước cộng đồng. Bản thân người có uy tín và gia đình gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiều mô hình sản xuất, phát triển kinh tế; vận động, hướng dẫn người dân cách làm, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đã có nhiều tấm gương người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp vì cộng đồng. Tiêu biểu như ông Triệu Đức Ngân ở thôn Khuổi Vùa (xã Quảng Bạch) không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực giúp đỡ các hộ trong thôn khi gặp khó khăn; gương mẫu trong các phong trào thi đua. Với thành tích đạt được, ông Ngân đã được nhiều cấp, ngành khen thưởng; năm 2020, vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tặng bằng khen.

Gia đình bà Phạm Thị Dinh ở thôn Phja Khao (xã Bản Thi) là điển hình trong phát triển kinh tế, có nhiều hoạt động vì cộng đồng. Với đóng góp tích cực của mình, bà Dinh đã được Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hoạt động xã hội và các phong trào thi đua.

Ông Dương Văn Hầư ở thôn Pù Lùng II (xã Xuân Lạc) là người có nhiều ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Ông là điển hình trong phát triển kinh tế và có nhiều đóng góp trong công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Năm 2020, ông được Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn tặng Giấy khen do có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phát triển kinh tế, hoạt động xã hội và các phong trào thi đua.

Còn rất nhiều các tấm gương sáng, những hành động đẹp mà người có uy tín ở Chợ Đồn đã đóng góp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực tế cũng cho thấy, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, người có uy tín đã phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động cộng đồng phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tận dụng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Tuy nhiên, ở một số cơ sở chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò của người có uy tín, cho rằng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể ở thôn bản thực hiện. Bên cạnh đó, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động của người có uy tín.

Vì thế, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách hiện hành, cần khắc phục những hạn chế trong chế độ, chính sách đó đối với người có uy tín căn cứ vào cơ sở thực tiễn để đạt hiệu quả cao nhất.

Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ người có uy tín. Làm sao để họ nhận thức rõ việc được Đảng, Nhà nước và cộng đồng công nhận là một sự vinh danh, đồng thời cũng là một trọng trách để không ngừng phấn đấu trở thành cầu nối phản ánh ý chí, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số; làm tốt công tác vận động cộng đồng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, biểu dương kịp thời những đóng góp và tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát huy vai trò trong các lĩnh vực. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động để đội ngũ người có uy tín phát huy tốt hơn vai trò của mình, có nhiều đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng.../.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản