Người có uy tín đi đầu trong xây dựng cuộc sống mới
Người có uy tín đi đầu trong xây dựng cuộc sống mới
(Mặt trận) -Những năm qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Yên Bái đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của...
Vai trò người có uy tín ở Tủa Chùa
Vai trò người có uy tín ở Tủa Chùa
(Mặt trận) -Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên hiện có 115 người có uy tín là bí thư chi bộ; trưởng thôn, bản; nhân sĩ, trí thức; cán bộ nghỉ hưu; già làng, trưởng dòng họ; doanh nhân, người sản xuất; chức sắc tôn giáo...
Hoàng Su Phì phát huy vai trò người có uy tín
Hoàng Su Phì phát huy vai trò người có uy tín
(Mặt trận) -Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang luôn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố khối...
Đãi ngộ xứng đáng người có uy tín
Đãi ngộ xứng đáng người có uy tín
(Mặt trận) -Những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) là các già làng, trưởng bản, trưởng thôn, tiểu khu trưởng, người có công với cách mạng, cựu chiến binh. Họ tuy tuổi đã cao nhưng có vai trò...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản