Bắc Kạn: Phát huy vai trò người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; luôn gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới...

Bắc Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Tây Ninh: Tăng cường đoàn kết với đồng bào các dân tộc, tôn giáo

Quyết liệt triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Đồng chí Trần Tuấn Anh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu 

Chiều 22/8, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng 59 đại biểu là người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn.

Tại buổi tiếp, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn Phương Thị Thanh cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số hoạt động, phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.

Những đại biểu của tỉnh Bắc Kạn dự gặp mặt hôm nay là những đại diện tiêu biểu gương mẫu về lối sống, làm nhiều việc tốt, được nhân dân tin tưởng và làm theo; là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với Nhân dân ở mỗi thôn, bản, khu dân cư; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành  chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và hương ước tại khu dân cư, tích cực xây dựng làng, bản, tổ phố và gia đình văn hóa, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Xúc động trước sự quan tâm, động viên của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Đoàn đại biểu khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc, nỗ lực phấn đấu trong phát triển kinh tế địa phương, tích cực tham gia các phong trào xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Bày tỏ vui mừng đón những đại diện tiêu biểu của vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn ra thăm Thủ đô, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, trong kháng chiến, đồng bào các dân tộc đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù còn nhiều khó khăn nhưng đồng bào các dân tộc đã quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, đồng tâm hiệp lực, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Qua gần 40 năm đổi mới toàn diện, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn. Trong đó, đồng bào các dân tộc thiểu số đóng vai trò rất quan trọng, góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước.  

Đồng chí Trần Tuấn Anh nêu rõ, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm tới công tác dân tộc; khẳng định công tác dân tộc, chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của hệ thống chính trị. Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng ta xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng nhằm bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển; gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường; phát triển các nét văn hóa đặc sắc của từng dân tộc; nâng cao đời sống của Nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa miền núi với đồng bằng. 

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương những người có uy tín, trưởng thôn và điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; luôn gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; cũng như giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí cũng biểu dương các cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Kạn, trong điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn nhưng luôn chú trọng thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh với nhiều kết quả tích cực. Đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Kạn tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về dân tộc và công tác dân tộc. Đồng thời tỉnh cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được của đội ngũ người có uy tín để tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản