Tin mới

Chương trình MTQG 1719 - Giải quyết nhiều cái “khó” cho Nậm Pung

(Mặt trận) - Là xã vùng III của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, những năm qua, với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, cơ sở hạ tầng, đời sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã đã có những chuyển biến tích cực. Hiện nay, xã Nậm Pung đang tập trung triển khai các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719. Đây được xem là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH ở xã vùng cao này.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

 Các tuyến đường giao thông nông thôn vùng cao đang từng bước được bê tông hóa từ các chương trình dự án của Nhà nước, trong đó có Chương trình MTQG 1719

Tuyến đường liên thôn Kin Chu Phìn II - Tổ 5, xã Nậm Pung, huyện Bát Xát (Lào Cai) khởi công cuối năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình  MTQG 1719). Công trình có chiều dài 2 km, với quy mô mở rộng nền đường 6m, đổ bê tông rộng 3,5m, tổng vốn đầu tư gần trên 2,3 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công trình đã thực hiện được trên 70% khối lượng công việc. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai thôn Kin Chu Phìn II; cũng như Tổ 5 đi lại, giao thương thuận lợi; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Theo kế hoạch giao vốn năm 2022, xã Nậm Pung có 3 công trình đường giao thông nông thôn, với tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719. Xác định việc phát triển giao thông có vai trò quyết định thúc đẩy phát triển KT-XH, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thi công các tuyến đường. Chính vì vậy, đến thời điểm này các công trình đều đạt tiến độ, bảo đảm chất lượng thi công.

Ông Lý Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Pung cho biết: Nậm Pung là xã đặc biệt khó khăn, nguồn lực đầu tư từ Chương trình MTQG có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Để triển khai Chương trình MTQG 1719 đạt kết quả cao nhất, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công thành viên phụ trách các thôn, bản để bảo đảm thực hiện Chương trình. Cùng với đó, các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận và tham gia trong quá trình triển khai các dự án.

“Chúng tôi cho rằng, công tác tuyền truyền vận động Nhân dân có vai trò rất quan trọng trong triển khai Chương trình MTQG 1719. Cụ thể như đối với các công trình đường giao thông nông thôn, theo quy định thì sẽ không có kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng; chính vì vậy, trong quá trình thi công nếu người dân không đồng thuận, không tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất thì sẽ không thể thi công được”, ông Hùng nhấn mạnh.

 Giống lê VH6 đang được Nậm Pung đưa vào trồng theo chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng

Bên cạnh đầu tư công trình về hạ tầng cơ sở, Nậm Pung cũng đang tập trung đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, xã đã tập trung hỗ trợ lao động địa phương tiếp cận với thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm; hỗ trợ thanh niên DTTS sau khi tốt nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tìm kiếm được việc làm phù hợp với khả năng, nguyện vọng.

Theo đó, năm 2022, xã Nậm Pung đã tổ chức 2 lớp học nghề về trồng trọt và xây dựng cho gần 100 học viên là con em trong xã; 45 lao động có việc làm mới. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 40 lao động trong xã có việc làm mới; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 26,5%.

“Chúng tôi đã tiến hành điều tra thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn xã; qua đó cho thấy, toàn xã có 1.329 người từ 15 tuổi trở lên. Trong số này có 1.181 người đã có việc làm. Công tác điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn sẽ giúp cho cấp ủy, chính quyền xã có kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, cũng như giới thiệu việc làm phù hợp với điều kiện, trình độ cho thanh niên trong xã”, ông Hùng phân tích.

Từ thực tế cho thấy, nguồn lực từ Chương trình MTQG 1719 đang gỡ nhiều cái “khó” cho Nậm Pung, qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, từng bước cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc trong xã.

Tuấn Quang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản