Đồng bào các tôn giáo tỉnh Bắc Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, nhà tu hành, chức sắc, tín đồ Phật giáo và Công giáo tỉnh Bắc Ninh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Quảng Ninh: Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ninh Thuận: Mang mùa xuân đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Lạc Dương: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

 Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh ủng hộ Quỹ mua vắc-xin phòng dịch COVID-19 của tỉnh.

Thôn Công giáo toàn tòng Tử Nê, xã Tân Lãng (Lương Tài) là địa phương tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thôn có 610 hộ, với hơn 2.000 nhân khẩu, thực hiện Cuộc vận động, thôn vận động bà con giáo dân năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Giữ gìn và phát triển nghề  làm mỳ gạo truyền thống, giáo dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Hiện nay, thôn có gần 200 hộ sản xuất, kinh doanh mỳ gạo, tạo công ăn, việc làm cho lao động tại địa phương và địa bàn lân cận. Sản phẩm mỳ của Tử Nê được tiêu thụ tại các địa phương trong tỉnh và các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Các hoạt động tôn giáo được tổ chức đúng pháp luật, quy định của Nhà nước và địa phương. Việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự được giáo dân trong thôn tích cực hưởng ứng.  Đời sống giáo dân Tử Nê ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,8%; hằng năm có hơn 90% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Từ năm 2010 đến nay, thôn đạt và giữ vững danh hiệu Làng văn hóa.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 2 tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động là Phật giáo và Công giáo. Toàn tỉnh có 651 cơ sở thờ tự, hơn 400 nhà tu hành, chức sắc tôn giáo, hơn 318.000 tín đồ, chiếm khoảng 25% dân số của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Những năm qua, nhà tu hành, chức sắc, tín đồ các tôn giáo luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn Hội Phật giáo và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh lồng ghép 5 nội dung của Cuộc vận động với các phong trào thi đua của tổ chức Hội. Tín đồ các tôn giáo nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong phát triển kinh tế, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Phật tử, giáo dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tình hình địa phương; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; phát triển các ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ. Nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu như mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây các loại của giáo dân Nguyễn Thị Liên ở giáo xứ Xuân Hoà, xã Đại Xuân (Quế Võ); mô hình nuôi cá thương phẩm kết hợp trồng cây ăn quả của giáo dân Nguyễn Văn Huy ở họ giáo Nghĩa La, xã Trung Chính (Lương Tài)...

Các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 100% các hộ gia đình Phật tử, giáo dân đăng ký và thực hiện tốt quy ước làng văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị. Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, các tổ chức tôn giáo thường xuyên phát động phong trào quyên góp ủng hộ người nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay, nhà tu hành, tín đồ Phật giáo và Công giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ủng hộ nhu yếu phẩm và tiền mặt, tổng trị giá hơn 45 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. 5 năm qua, các tổ chức tôn giáo phối hợp với MTTQ tỉnh Bắc Ninh tham gia 30 cuộc giám sát, 19 hội nghị phản biện xã hội. Nhiều cá nhân tiêu biểu trong các tôn giáo tham gia vào Đảng, là đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu trong các tổ chức chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội. Toàn tỉnh có 189 người theo tôn giáo tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024; 50 đại biểu người tôn giáo là đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mai Phương

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản