Tin mới

Giáo xứ Hà Thạch đoàn kết xây dựng dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

(Mặt trận) -Giáo sứ Hà Thạch xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ có 3.680 nhân khẩu, trên 1.000 hộ, nhưng năm qua bà con giáo dân luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sáng tạo, thi đua phát triển kinh tế, và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Nhiều cách làm hay giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở huyện Đức Linh

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

 Hòm "Quỹ bác ái" ủng hộ các gia đình gặp khó khăn trong dịch bệnh COVID-19

Hưởng ứng phong trào Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm  các gia đình giáo dân đã tích cực tham gia hiến đất, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu và ngày công lao động để xây dựng các công trình như đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, mương nội đồng…. Từ sự đồng thuận của người dân đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần quan trọng đưa xã Hà Thạch hoàn thành nông thôn mới năm 2019.

Gia đình cụ Phạm Hạnh ở khu Ngũ Phúc thuộc họ giáo Đồng Giang năm nay 88 tuổi đời, 55 tuổi Đảng, là người có uy tín trong đồng bào giáo dân của xã đã vận động con cháu và gia đình hiếm trên 200m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Chỉ tay về phía đường bê tông, trước mặt cụ Hạnh cho biết nói: “Con đường này trước kia chỉ rộng khoảng 2,5m, thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn đảm bảo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, những gia đình có đường đi qua đều đồng thuận hiến đất làm đường. Đến nay đường được mở rộng 5m thông thoáng, thuận tiện cho bà con đi lại”.

Cùng với xây dựng nông thôn mới, đồng bào công giáo luôn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Giáo xứ Hà Thạch và các giáo họ luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân xây dựng gia đình hòa thuận, vun đắp tình làng, nghĩa xóm; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, thực hiện tốt các quy ước, hương ước ở khu dân cư. Đến nay trên 98% hộ gia đình công giáo đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

Ông Nguyễn Ngọc Thắng- Trưởng ban hành giáo họ Hà Thạch cho biết: “Ở đây bà con lương - giáo sống xen kẽ với nhau, không có ranh giới mà rất hòa đồng, đoàn kết, gắn bó yêu thương, tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân, chúng tôi đã lập hòm “Quỹ bác ái” nhằm giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội”.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được đồng bào công giáo triển khai hiệu quả thông qua việc tham gia những mô hình nhân dân tự quản. Ban hành giáo cùng với Cha xứ đã lồng ghép tuyên truyền vận động bà con giáo dân về ý thức chủ động tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, thường xuyên giáo dục con em sống lành mạnh, văn minh không vi phạm các tệ nạn xã hội. Tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tham gia dân quân tự vệ, tổ an ninh trật tự ở khu dân cư.

Qua 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào công giáo trên địa bàn xã đã thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Từ các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào công giáo không ngừng được nâng lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bộ mặt của xứ đạo, họ đạo ngày càng được đổi mới, khang trang.

Phương Uyên

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản