Tin mới

Lào Cai: Phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

(Mặt trận) - Ngày 28/4, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc và biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2021.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, trong những năm qua, người có uy tín tại Lào Cai đã có đóng góp rất quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai.

Lào Cai vốn là tỉnh vùng cao biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao (chiếm trên 66% dân số toàn tỉnh). Tuy nhiên, sau 30 tái lập tỉnh, địa phương đã đạt được những thành tựu vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là tỉnh đứng thứ nhất cụm 6 tỉnh phía Bắc và đứng thứ 2 trong các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, để làm được điều đó có phần đóng góp không nhỏ của người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, làm tốt công tác thông tin giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với người dân, trong những năm qua, bằng công tác tuyên truyền, vận động, hơn 1.000 người có uy tín của Lào Cai đã nỗ lực góp phần làm thay đổi nhận thức của bà con trong việc tích cực cải tạo phong tục tập quán lạc hậu và xây dựng nông thôn mới.

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đồng tình ủng hộ, tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi. Nhiều người đã trở thành gương sáng cho cộng đồng học tập như ông Vàng Páo Sùng (dân tộc Mông, người có uy tín thôn Sà San, xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương) đã tuyên truyền, vận động bà con đóng góp 120 triệu đồng tiền mặt, hiến khoảng 3ha đất, trên 600 ngày công lao động... để xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ông Thào Văn Chu, Trưởng thôn Pha Long 2, xã Pha Long (huyện Mường Khương) đã vận động người dân trong thôn đóng góp 128 triệu đồng tiền mặt xây dựng nông thôn mới (xây dựng 2,6 km đường giao thôn nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn); hiến 1.500 m2 đất nương, gần 120 cây cối hoa màu các loại để làm đường giao thông liên thôn, 58m2 đất vườn để xây dựng nhà văn hóa thôn.

Từ năm 2015 đến năm 2020, ông Triệu Kim Tiến, người uy tín thôn Nậm Kẹn, xã Nậm Dạng (huyện Văn Bàn) đã vận động bà con trong thôn đóng góp trên 200 triệu đồng, 350 ngày công để xây dựng nhà văn hóa thôn, hiến 1.000 m2 đất để mở 2 tuyến đường qua đó góp phần vào thắng lợi chung của xã trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của thôn, xã...

Trong đời sống cộng đồng dân cư, người có uy tín của Lào Cai luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình, dòng họ, anh em, con cháu tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; động viên đồng bào từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng thôn, bản văn hóa, gia đình văn hóa, vệ sinh môi trường. Điển hình như bà Triệu Kim Phúc, thôn Làng Ẻn, xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng) đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong thôn, mời thầy mo, thầy cúng trong cộng đồng dân tộc Dao tại thôn, xã bàn bạc đưa ra giải pháp cam kết xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc ma, việc cưới, cúng lễ cho phù hợp với đời sống văn hóa và xây dựng mô hình thôn bản văn hóa kiểu mẫu.

Ông Châu Đức Quý, thôn Nậm Chủ, xã Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) luôn tích cực tuyên truyền nhân dân phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; chủ động xây dựng bản gia quy của dòng họ về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Kết quả, dòng họ Châu của ông không còn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, các cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian tới tiếp tục quan tâm ban hành các chính sách phù hợp phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; có cơ chế chính sách phát huy tốt hơn nữa vai trò người có uy tín trong cộng đồng. Người có uy tín của Lào Cai cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; lắng nghe ý kiến, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể; giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đề nghị người có uy tín tại các địa phương của Lào Cai trong thời gian tới gương mẫu cùng gia đình đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời, tuyên truyền vận động cử tri tích cực tham gia Ngày hội bầu cử nhằm thể hiện trách nhiệm, quyền lợi của công dân, góp phần xây dựng đất nước.

Các cá nhân tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào cai vì đã có phong trào dân tộc nhiệm kỳ 20160221. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN 

Tại buổi lễ, 28 người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2018-2021 đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản