Tin mới

Người uy tín tỉnh Lào Cai điểm tựa nơi thôn bản

(Mặt trận) -Thời gian qua, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai đã và đang phát huy vai trò tiên phong “Nói dân tin, làm dân theo”. Từ đó, góp phần vận động đồng bào DTTS thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ huyện Định Quán kết nối lương - giáo xây dựng quê hương

Yên Bái phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông

 Tỉnh Lào Cai luôn quan tâm, chăm lo tới đội ngũ Người có uy tín.

Ở thôn Sải Duần, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, bà Chảo Cói Mẩy là một trong những Người có uy tín tiêu biểu đã truyền lửa cho chị em phụ nữ trong thôn phát triển kinh tế hộ gia đình; bảo tồn, giữ gìn nghề truyền thống. Ba năm trước, bà Mẩy đã tập hợp chị em trong thôn để thành lập nhóm thầy thuốc thôn Sải Duần và Tổ dịch vụ cung cấp lá thuốc tắm, phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với tắm lá thuốc truyền thống. Mô hình này đang thu hút và tạo việc làm cho hàng chục chị em trong thôn.

Trên địa bàn huyện Bát Xát cũng có nhiều Người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực. Điển hình như ông Tẩn Quẩy Siểu, dân tộc Dao, thôn Séo Tòng Sành, xã Tòng Sành đã tích cực vận động bà con đẩy lùi hôn nhân cận huyết thống, đẩy lùi tảo hôn và tích cực phòng, chống dịch bệnh; bà Lò Thị Sinh dân tộc Mông, thôn Biên Hòa, xã Nậm Chạc, trong năm 2022 đã vận động 15 hộ dân chỉnh trang nhà ở, xây dựng 7 chuồng nuôi nhốt gia súc…

Bà Mẩy, ông Siểu, bà Sinh là ba trong số 156 Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Bát Xát đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đời sống văn hoá, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu. Họ đã và đang trở thành điểm tựa của đồng bào các DTTS nơi thôn, bản, vùng sâu, vùng xa.

Để tạo điều kiện cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Bát Xát phát huy vai trò, vị trí trên các mặt công tác, Huyện ủy, UBND huyện Bát Xát luôn quan tâm, chăm lo đến đội ngũ này để họ yên tâm, tiếp tục cống hiến cho cộng đồng, nhất là trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 1.121 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Họ đã và đang có tiếng nói, mức độ ảnh hưởng trực tiếp trong việc vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cộng đồng dân cư. Đồng thời, Người có uy tín là cầu nối gắn liền mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ với Nhân dân; từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong cộng đồng. Duy trì, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sức mạnh đại đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đáng trân trọng hơn, năm 2022 tỉnh Lào Cai có 2 Người có uy tín được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân và hàng trăm cá nhân Người có uy tín được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích trên các mặt công tác.

“Hiện nay, cả hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai đang tập trung triển khai với quyết tâm cao Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, vai trò của Người có uy tín trong tuyên truyền, vận động Nhân dân là đặc biệt quan trọng...”, ông Nông Đức Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc Lào Cai nhấn mạnh.

Những đóng góp của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp tỉnh Lào Cai giữ vững quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Đội ngũ Người có uy tín đã thực sự là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với Nhân dân; là trung tâm đoàn kết trong cộng đồng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, giữ bình yên thôn bản; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thời gian tới, thực hiện các Chương trình MTQG, huyện Bát Xát càng cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của những Người có uy tín, đặc biệt là vai trò nêu gương, đi đầu, tham gia tuyên truyền, vận động, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong các phong trào ở địa phương…”.

Trọng Bảo

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản