Tin mới
Người uy tín tỉnh Lào Cai điểm tựa nơi thôn bản
Người uy tín tỉnh Lào Cai điểm tựa nơi thôn bản
(Mặt trận) -Thời gian qua, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai đã và đang phát huy vai trò tiên phong “Nói dân tin, làm dân theo”. Từ đó, góp phần vận động...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản