Tin mới

Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc

(Mặt trận) -Với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đưa kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tiến kịp miền xuôi, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Việc làm này đã góp phần đưa kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS phát triển một cách bền vững.

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

Huyện Lâm Bình (Tuyên Quang) thực hiện tốt chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

Để thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội miền núi, bảo đảm sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là những chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Ông Trương Ngọc Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa cho biết: Chiêm Hóa là huyện miền núi, toàn huyện hiện có 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 78,4%. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự hướng dẫn của MTTQ cấp trên, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp tuyên truyền, vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước cũng như xây dựng đời sống mới trong đồng bào DTTS.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của MTTQ, nhất là phát huy vai trò của MTTQ trong việc giám sát chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, ông Phượng cho rằng, trong thời gian tới cần phối làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đồng bào DTTS, đặc biệt là các chương trình, mục tiêu quốc gia để bà con hiểu và chính quyền địa phương làm theo. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh giám sát các dự án được triển khai tại địa phương; hướng dẫn cơ sở phát huy, khơi dậy lòng dân, tăng cường tiếng nói dân chủ, tạo sự đồng thuận. Đặc biệt, cần chủ động lấy ý kiến người dân trước khi các chương trình, dự án được triển khai để bà con cùng đồng thuận, chung tay góp sức thực hiện. Ngoài ra, các địa phương cũng cần tăng cường các hoạt động giám sát, phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức đoàn thể với các cơ quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi.

Ở góc độ khác, ông Hà Đình Cường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sơn Dương lại cho rằng, việc thực hiện các Chương trình, dự án do Trung ương và tỉnh hỗ trợ để triển khai cho đồng bào DTTS trong giai đoạn 2015-2022 trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Để thực hiện tốt việc này, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở cùng quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, nên các chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS luôn đạt được hiệu quả cao.

“Để đẩy mạnh nâng cao hiệu quả giám sát, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã thành lập được 10 đoàn giám sát tại 17 đơn vị là UBND xã trong triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135. Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể các xã, thị trấn cũng đã thành lập 217 đoàn giám sát và tổ chức giám sát được 217 cuộc. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp Đoàn giám sát cấp ủy, Thường trực HĐND - Ủy ban dân tộc huyện giám sát việc thực hiện chính sách đối với đồng bào DTTS trên địa bàn” - ông Cường cho hay.

Để thực hiện tốt chính sách dân tộc, thời gian qua MTTQ các cấp huyện Yên Sơn cũng đẩy mạnh các hoạt động giám sát trong phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn Nguyễn Hoàng Linh cho biết, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức giám sát công tác quản lý Nhà nước cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng như: Giám sát làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, xây dựng kênh mương nội đồng, các tiểu dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội... Việc làm này đã giúp cho các hoạt động ở cơ sở được minh bạch hơn, hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí, kém chất lượng, kém hiệu quả. Kết quả trên có được là do chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động trong công tác phối hợp, luôn lắng nghe ý kiến của người dân, đáp ứng những lợi ích chính đáng của nhân dân.

“Cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về hoạt động giám sát; phải làm cho đối tượng giám sát thấy được ý nghĩa tích cực mang tính xây dựng trong công tác giám sát, coi giám sát là một việc làm cần thiết, thường xuyên, là cơ hội để xem xét, đánh giá đúng mức, khách quan quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, từ đó hợp tác tích cực với Đoàn giám sát. Bên cạnh đó, cần lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình cũng như giám sát đúng thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đem lại hiệu quả trong hoạt động giám sát. Do đó, các đoàn giám sát cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, được đoàn viên, hội viên và người dân quan tâm” - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn đề nghị.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ Mặt trận, các nội dung trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã mang lại bộ mặt tươi mới cho vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

TUỆ PHƯƠNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản