Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc
Tăng cường giám sát của Mặt trận trong công tác dân tộc
(Mặt trận) -Với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đưa kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tiến kịp miền xuôi, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát các chương trình,...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản