Trà Vinh: Phát huy vai trò của người có uy tín đối với công tác Mặt trận

(Mặt trận) - Xác định người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là cầu nối gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; là nơi tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của lực lượng này đối với công tác Mặt trận và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước một lòng tin Đảng: Cầu nối ý Đảng – Lòng dân

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đảng trong lòng đồng bào Công giáo: “Cầu nối” giữ mối đoàn kết lương - giáo

Lãnh đạo Ban công tác phía Nam (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) và lãnh đạo UBMTTQ tỉnh thăm ông Thạch Minh Mẫn, người có uy tín ở Phường 8, thành phố Trà Vinh. 

Theo ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, trong giai đoạn 2011-2021, UBMTTQ tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các địa phương tổ chức bầu chọn và đề nghị UBND tỉnh công nhận 4.243 lượt người có uy tín; giai đoạn 2023-2027 công nhận 430 người. Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác vận động, tập hợp quần chúng cho đội ngũ này, UBMTTQ các cấp phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức gần 40 cuộc triển khai, cung cấp thông tin và bồi dưỡng kiến thức cho gần 2.700 lượt người có uy tín trong tỉnh.

Bên cạnh đó, chú trọng phát huy vai trò của lực lượng này trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực hưởng ứng thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, các chương trình an sinh xã hội, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh,… qua đó người có uy tín đã nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng, gương mẫu đi đầu trong việc đóng góp kinh phí và vận động hỗ trợ xây dựng hàng trăm căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hiến đất làm đường dân sinh và nhiều công trình phúc lợi công cộng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; cung cấp cho các cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Thông qua các hoạt động, vai trò của người có uy tín ngày càng được khẳng định. Nhiều người có uy tín tiêu biểu được quần chúng tín nhiệm giới thiệu ứng cử và trúng cử đại biểu HĐND các cấp; tham gia làm thành viên UBMTTQ, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn trong hệ thống Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận, Tổ hòa giải ở cơ sở… và có những đóng góp đáng kể vào công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm trong cộng đồng, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản bác những thông tin xấu, độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.

Nhân các ngày lễ, hội, tết cổ truyền của dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQ các cấp đều phối hợp tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng những người có uy tín tiêu biểu để ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của người có uy tín ở cộng đồng; phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức biểu dương, khen thưởng 250 người có uy tín tiêu biểu, xuất sắc; tổ chức các chuyến đi tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm với các địa phương bạn, được gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, tạo tâm lý phấn khởi cho các đối tượng.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín đối với công tác Mặt trận thời gian tới, ông Kiên Banh cho biết MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc” và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”.

Định kỳ và kịp thời cung cấp, thông tin cho người có uy tín về những chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch... để nắm bắt, qua đó tuyên truyền, nhắc nhở, động viên đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành, thực hiện và nâng cao ý thức cảnh giác, không để bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo.

Tranh thủ và tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia vào các hoạt động của Mặt trận, nhất là trong công tác giám sát và phản biện xã hội, tư vấn, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản của cơ quan nhà nước, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tham gia giải quyết những tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân và những vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; nắm bắt tình hình Nhân dân, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc để cung cấp cho Mặt trận phản ánh, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền và các ngành chức năng.

Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; bên cạnh đó nghiên cứu tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp, nhằm phát huy tối đa vai trò của người có uy tín đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản