Tin mới

Xây dựng đội ngũ người có uy tín trong vùng DTTS

(Mặt trận) -Những năm qua, diện mạo vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh Quảng Ninh có nhiều đổi mới. Kết quả này có một phần đóng góp của đội ngũ người có uy tín. Chính bởi vậy, tỉnh luôn chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ này.

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, hằng năm UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các ngành hướng dẫn các địa phương tiến hành bình chọn người có uy tín đúng theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc. Giai đoạn 2011-2021, trên địa bàn Quảng Ninh đã bình chọn, xét công nhận 6.525 lượt người có uy tín.

 Ông Triệu A Sáng, người có uy tín thôn Thìn Thủ, xã Quảng An, huyện Đầm Hà tuyên truyền, vận động người dân trong thôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Tỉnh cũng thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ này. Người có uy tín được quan tâm thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết, hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cũng như tham quan học tập kinh nghiệm về phát triển KT-XH ở trong và ngoài tỉnh. Họ còn thường xuyên được phổ biến, cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN của địa phương; được cấp báo Quảng Ninh, báo Dân tộc và Phát triển.

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 123 hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 8.268 lượt người. Tỉnh và các địa phương còn tổ chức 48 chuyến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh cho 2.560 lượt người; cung cấp báo Quảng Ninh và báo Dân tộc và Phát triển cho 6.525 lượt người; tổ chức 121 cuộc thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho 6.117 lượt người; thăm hỏi 489 lượt người có uy tín gặp khó khăn, hoạn nạn, ốm đau nằm viện...

Với tinh thần cao và sự quan tâm, động viên của tỉnh, địa phương, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương, các phong trào thi đua yêu nước do đảng bộ, chính quyền, MTTQ các địa phương và các đoàn thể phát động. Họ gương mẫu đi đầu thực hiện các mô hình sản xuất, sử dụng có hiệu quả những nguồn vốn vay, giống cây trồng, vật nuôi được Nhà nước hỗ trợ; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.

 Ông Phùn Hợp Sềnh, người uy tín xã Quảng Đức, huyện Hải Hà đi đầu trong việc đưa mô hình trồng cỏ nuôi bò phát triển kinh tế trên địa bàn xã. Ảnh: Hùng Sơn

Tiêu biểu như bà Chíu Thị Hai, người có uy tín thôn Nà Làng, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ đi đầu trong mô hình trồng thanh long ruột đỏ, ba kích tím, tre mai... đem lại hiệu quả kinh tế cao; hay ông Lý Đức Bảo, người có uy tín thôn Hợp Thành, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên thực hiện hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển kinh tế... và nhiều điển hình tiêu biểu khác. Bản thân họ cùng giúp bà con trong thôn, bản về giống, vốn kỹ thuật... qua đó, nhiều hộ đã thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Người có uy tín của tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng DTTS và miền núi tích cực hưởng ứng, thực hiện Chương trình xây dựng NTM, hiến đất và bản thân tự nguyện hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa và các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển KT-XH; hỗ trợ xi măng giúp đồng bào vùng biên giới cải thiện nhà ở các công trình phụ trợ...

Đội ngũ này còn có nhiều ý kiến tham gia thiết thực, vận động nhân dân đóng góp cho công tác củng cố cơ sở chính trị, hoàn thiện bộ máy, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ năm 2010 đến nay, người có uy tín có trên 200 ý kiến đóng góp, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện chính sách trong vùng DTTS và miền núi, chính sách bồi thường GPMB, thu hồi đất, chính sách giao đất, giao rừng, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi... phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần hạn chế bức xúc, tiêu cực, tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Họ cũng là nhân tố nòng cốt duy trì các phong trào góp phần giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bản thân người có uy tín và gia đình luôn gương mẫu trong hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước như thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động; vận động nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sự đóng góp của đội ngũ người có uy tín đã góp phần làm diện mạo vùng DTTS và miền núi của tỉnh Quảng Ninh có nhiều đổi mới. Chương trình giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các DTTS không ngừng được cải thiện, ổn định và nâng cao; nếp sống văn hóa được duy trì, nhiều phong tục tập quán tốt đẹp được giữ gìn và phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được bảo vệ vững chắc, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong vùng DTTS của tỉnh Quảng Ninh.

Cầm Khuê

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản