Xây dựng đội ngũ người có uy tín trong vùng DTTS
Xây dựng đội ngũ người có uy tín trong vùng DTTS
(Mặt trận) -Những năm qua, diện mạo vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của tỉnh Quảng Ninh có nhiều đổi mới. Kết quả này có một phần đóng góp của đội ngũ người có uy tín. Chính bởi vậy, tỉnh luôn chú...
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản